Rýchle zásahy

Trápi Vás neodhrnutý chodník, nevysypaný smetný kôš či nefunkčný semafor? Natrafili ste na drobný nedostatok vo vašom okolí, ktorý by sa podľa Vás dal jednoducho a rýchlo odstrániť? Ste tu správne!

Táto stránka je zameraná na nahlasovanie podnetov na komunikáciách a pozemkoch v správe Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré vieme riešiť tzv. rýchlym zásahom (do 72 hodín) prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu (ďalej “OPS”).

Neváhajte nás informovať prostredníctvom formulára.

Komunálny podnik a iné odborné oddelenia Magistrátu hlavného mesta SR sú na tento podnet pripravené operatívne reagovať a v čo najkratšom možnom čase nedostatky odstrániť. Avšak, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok alebo iných nepredvídateľných okolností sa môže doba riešenia podnetu predĺžiť.

Vizuál - Rýchle zásahy

Rýchle zásahy sme rozdelili do 9 hlavných kategórií, ktoré môžete vidieť na tomto mieste. Ak máte podnet, ktorý podľa Vášho uváženia patrí do jednej z nich, vyplňte, prosím, formulár a po jeho vyhodnotení sa mu budeme prioritne venovať, aby ste zmenu uvideli čo najskôr.

Na riešení rýchlych zásahov spolupracujeme s Odkazom pre starostu. Do pár hodín od pridelenia podnetu administrátorom portálu vyhodnotí mesto Bratislava časové možnosti jeho riešenia. Ak sa v prvotnej odpovedi podnetu bude nachádzať označenie "Rýchly zásah", vyriešime ho do 72 hodín od okamihu pridelenia.

Nahlásiť podnet, ktorý vieme riešiť rýchlym zásahom, môžete po kliknutí na tento odkaz. Pre nahlásenie podnetu je nevyhnutné priložiť aspoň jednu fotografiu aktuálneho stavu. Takáto dokumentácia uľahčuje identifikáciu podnetu a zároveň potvrdzuje jeho vierohodnosť. Rovnako pomôže, keď je na fotografii vidieť širšie okolie, kde sa podnet nachádza. Preto by malo byť Vašim prvým krokom odfotografovanie podnetu.

Pri nahlasovaní podnetu je potrebné zvoliť jednu z príslušných kategórií, podkategórií a typov podnetu, určiť lokalizáciu vpísaním ulice (pri nahlasovaní prostredníctvom aplikácie sa lokalita sníma z polohy zariadenia), priložiť fotografiu a vyplniť Vaše kontaktné údaje (v prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný/á). Prosím zadajte reálny e-mailový kontakt, keďže môžete byť zo strany portálu kontaktovaný pre doplnenie Vášho podnetu. Nakoniec podnet uložíte kliknutím na tlačidlo "Odoslať podnet".