Rýchle zásahy

Trápi Vás neodhrnutý chodník, nevysypaný smetný kôš či nefunkčný semafor? Natrafili ste na drobný nedostatok vo vašom okolí, ktorý by sa podľa Vás dal jednoducho a rýchlo odstrániť? Ste tu správne!

Táto stránka je zameraná na nahlasovanie podnetov na komunikáciách a pozemkoch v správe Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré vieme riešiť tzv. rýchlym zásahom (do 72 hodín) prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu (ďalej “OPS”).



Neváhajte nás informovať prostredníctvom formulára, ktorý nájdete nižšie.

Komunálny podnik a iné odborné oddelenia Magistrátu hlavného mesta SR sú na tento podnet pripravené operatívne reagovať a v čo najkratšom možnom čase nedostatky odstrániť. Avšak, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok alebo iných nepredvídateľných okolností sa môže doba riešenia podnetu predĺžiť.

Rýchle zásahy sme rozdelili do 9 hlavných kategórií, ktoré môžete vidieť na tomto mieste. Ak máte podnet, ktorý podľa Vášho uváženia patrí do jednej z nich, vyplňte, prosím, formulár nižšie a po jeho vyhodnotení sa mu budeme prioritne venovať, aby ste zmenu uvideli čo najskôr.

Na riešení rýchlych zásahov spolupracujeme s Odkazom pre starostu. Do pár hodín od pridelenia podnetu administrátorom portálu vyhodnotí mesto Bratislava časové možnosti jeho riešenia. Ak sa v prvotnej odpovedi podnetu bude nachádzať označenie "Rýchly zásah", vyriešime ho do 72 hodín od okamihu pridelenia.



Kategórie podnetov

Zeleň a životné prostredie

Podkategória: Trávnatá plocha

V rámci vykonanej kosby zle, resp. nedôsledne pokosená plocha.

 

Podkategória: Strom/krík

Strom/krík pri ceste bráni vo výhľade.

Podkategória: Strom

Strom nemá doplnený zavlažovací vak, či kvetinový záhon nebol zaliaty a vysychá.

Podkategória: Strom

Hrozí nebezpečenstvo úrazu napr. pádom na chodník.


Mestský mobiliár

Podkategória: Kôš

Kôš je preplnený alebo poškodený (počmáraný, zlomený a pod.)

Verejné služby

Podkategória: Kanalizácia

Takýto priestor je možné iba bezpečne označiť, nie vymeniť do 72 hodín.


Cesty a chodníky

Podkategória: Zvolený druh komunikácie (napr. cesta, či chodník)

Na chodníku sa nachádza prekážka (odpad, rozbité sklo, väčšia burina, olejové škvrny atď.)


Dopravné značenie

Podkategória: Zvislá značka

Vertikálna dopravná značka i zrkadlo sú ohnuté, zle natočené alebo vyblednuté.

Podkategória: Semafor

Semafor nefunguje (v prípade zle nastaveného intervalu semaforu nás kontaktujte na info@bratislava.sk)


Nahlásiť podnet, ktorý vieme riešiť rýchlym zásahom, môžete po kliknutí na tento odkaz. Pre nahlásenie podnetu je nevyhnutné priložiť aspoň jednu fotografiu aktuálneho stavu. Takáto dokumentácia uľahčuje identifikáciu podnetu a zároveň potvrdzuje jeho vierohodnosť. Rovnako pomôže, keď je na fotografii vidieť širšie okolie, kde sa podnet nachádza. Preto by malo byť Vašim prvým krokom odfotografovanie podnetu.

 

Pri nahlasovaní podnetu je potrebné zvoliť jednu z príslušných kategórií, podkategórií a typov podnetu, určiť lokalizáciu vpísaním ulice (pri nahlasovaní prostredníctvom aplikácie sa lokalita sníma z polohy zariadenia), priložiť fotografiu a vyplniť Vaše kontaktné údaje (v prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný/á). Prosím zadajte reálny e-mailový kontakt, keďže môžete byť zo strany portálu kontaktovaný pre doplnenie Vášho podnetu. Nakoniec podnet uložíte kliknutím na tlačidlo "Odoslať podnet".