Aj ZUŠ a CVČ v Bratislave šijú ochranné rúška


Spolu 12 ZUŠ a 5 CVČ, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava, pokračuje vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti online. Väčšina ZUŠ nezmenila ani intervaly a cez internet vyučujú v rovnakom čase, ako aj za normálnych okolností, t. j. 1 až 3 x do týždňa. Takmer všetky ZUŠ-ky majú zriadené profily na sociálnych sieťach, cez ktoré tiež operatívne komunikujú so žiakmi a ich rodičmi.

V spolupráci s rodičmi sa darí dodržiavať a plniť zadané úlohy v rámci vyučovacieho procesu, ktoré dostávajú žiaci v závislosti na umeleckom odbore (tanečnom, hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom, a ďalších). Pedagógovia dbajú aj na spätnú väzbu, či už prostredníctvom zaslania fotografie pri výtvarných dielach alebo videonahrávok pri tanečnom odbore. Vážime si a skutočne oceňujeme prístup rodičov v tejto neľahkej situácii.

Veľmi prospešnou a spoločensky zodpovednou aktivitou, ktorou sa zaoberajú pedagógovia takmer všetkých ZUŠ a CVČ spolu so svojimi žiakmi a ich rodičmi je aj šitie ochranných rúšok, ktoré sú aktuálne veľmi potrebné a je ich nedostatok. Veľká časť zo stoviek už vyrobených rúšok v ZUŠ a CVČ ide aj klientom, klientkám v našich zariadeniach pre seniorov.

Súvisiaci obsah

Komentáre