Ak sú developeri nespokojní, je to prirodzený dôsledok napĺňania verejného záujmu


IUR ako záujmové združenie developerov od nástupu súčasného vedenia už vydal niekoľko kritických stanovísk, či už k údajným problémom pri povoľovaní novej výstavby v meste či najnovšie k územnému plánu, ktorý má brániť výstavbe bytov. Úlohou mesta však nie je vychádzať v ústrety investičným zámerom developerov. „Za vyjadreniami developerov prostredníctvom IUR preto vnímame aj nespokojnosť s tým, že mesto dôsledne dbá na dodržiavanie územného plánu, na čo v minulých obdobiach neboli možno zvyknutí. Robíme to však vo verejnom záujme, v záujme obyvateľov Bratislavy,“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

 

Vedenie Bratislavy sa od svojho nástupu zaoberá územným plánom, možnostiam jeho aktualizácie aj postupným znižovaním územno-plánovacieho dlhu. Jedným z výstupov sú zmeny a doplnky územného plánu (ZaD 06, ZaD 07), ktoré boli prerokované a schválené mestským zastupiteľstvom. Pripravujeme balík lokalitných Zmien a doplnkov ÚP vo verejnom záujme 09 a aktuálne prebieha prerokovanie pilotného balíka Zmien a doplnkov 08 v prospech nájomného bývania, ktoré obsahuje mestské lokality, ako aj lokality v rukách developerov. Súčasne, počas celého fuknčného obdobia, venujeme pozornosť aj príprave nového územného plánu.  Zaoberá sa tým sekcia územného rozvoja magistrátu ako obstarávateľ a sekcia územného plánu MIB-u ako spracovateľ. Aktuálne kompletizujeme a revidujeme potrebné územnoplánovacie podklady. 

 

Bratislava sa intenzívne zaoberá otázkou dostupnosti bývania. Aj z tohto dôvodu bola začiatkom roka spustená nová výzvu predkladania žiadostí na zmenu územného plánu v prospech bývania v hlavnom meste. Výzva sa opiera o jasné pravidlá vyplývajúce z Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 a Metodiky zmien územného plánu. „Vnímame, že dopyt po cenovo prijateľných bytoch neustále rastie a aj preto sme spustili výzvu, ktorej cieľom je zvýšenie dostupnosti bývania práve vďaka spolupráci so súkromným sektorom za transparentných podmienok. Je to inovatívny postup, ktorý realizujeme aj v reakcii na požiadavky developerov volajúcich po pružnejších zmenách územného plánu. Podporíme projekty budovania nových bytových domov s primeranou proporciou nájomného bývania tam, kde urbanistická štúdia aj verejné prerokovanie preukážu, že lokalitu je možné zmeniť na obytné územie,“ uviedla námestníčka primátora Lenka Antalová Plavuchová.

 

Výzva je otvorená do konca apríla pre všetkých záujemcov - developerov a vlastníkov pozemkov, ktorí týmto spôsobom môžu požiadať magistrát o zmenu funkčných kódov ÚP v prípade pozemkov, ktoré sú podľa aktuálne platného ÚP určené ako rozvojové alebo stabilizované podľa pravidiel definovaných vo výzve:

 

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/V%C3%BDzva%20developerom.pdf  

 

Mesto vníma ako veľkú príležitosť pre budovanie zmiešaných obytných území aj plochy určené na transformáciu - brownfieldy a taktiež koordinované developovanie významných rozvojových plôch mesta.

Súvisiaci obsah

Komentáre