Bratislava dezinfikuje verejné priestory


Hlavné mesto s cieľom zníženia prenosu vírusového ochorenia COVID-19 dezinfikuje verejné miesta, kde sa pohybuje viac ľudí. Prioritne ide o chodníky na vstupoch do nemocníc a do domov seniorov po celej Bratislave. Medzi nimi sú zariadenia hlavného mesta, mestských častí a aj súkromné zariadenia, ktoré boli v súčasnej situácii vytipované ako dôležité. Chodníky sú dezinfikované pomocou multikáry s cisternou naplnenou dezinfekciou. V okoliach týchto lokalít zároveň pracovníci ručne dezinfikujú aj smetné koše.

Ďalšími dôležitými plochami učenými na dezinfekciu sú frekventované prestupné uzly a podchody, medzi nimi napríklad Trnavské mýto, Račianske mýto, Patrónka, Hlavná stanica, dočasná autobusová stanica Mlynské nivy, Železničná stanica Petržalka (vstup Kopčianska a Panónska plus okolie podchodu) a rovnako aj okolie tzv. Pentagonu (Hradská a okolie).

Okrem toho sú dezinfikované nástupné plochy najvyužívanejších zastávok MHD v centre a širšom centre mesta, napríklad SAV, Bajkalská/Trnavská cesta, Miletičova/Prievozská, Zochova, Kollárovo námestie, Námestie SNP, Hodžovo námestie, Kamenné námestie, Obchodná ulica, Šafárikovo námestie, Pod Mostom SNP či Slávičie údolie – konečná zastávka. Rovnako boli dezinfikované aj lavičky a zábradlia na frekventovaných námestiach v centre a širšom centre mesta.

Hlavné mesto bude dezinfekciu realizovať až do odvolania v pravidelných intervaloch.

Krátke video z dezinfikovania priestorov nájdete na: https://bit.ly/2yC0KpY 

Súvisiaci obsah

Komentáre