Bratislava hľadá nové nápady na boj s klimatickou krízou


Záujemcovia sa môžu prihlásiť cez stránku https://climathon.climate-kic.org/bratislava

Na to, aby riešenia boli reálne využiteľné pre mesto, Bratislava účastníkom zverejní dáta, ktoré im pomôžu lepšie pochopiť vybrané problémy mesta v oblasti verejnej dopravy, životného prostredia či kvality života. Organizátorom je Hlavné mesto Bratislava spolu s konzultačnou spoločnosťou Civitta, hlavným partnerom Swiss Re a komunitným partnerom HubHub.

Mobilita v Bratislave je kľúčová pre fungovanie mesta a ide ruka v ruke s kvalitou života. Cieľom mesta je zapájať obyvateľov a obyvateľky do pozitívnych zmien, navrhovať zlepšenia a v určitej miere im umožniť aj túto zmenu realizovať. Napríklad prostredníctvom jednoduchých aplikácií, ktoré im pomôžu vybrať si alternatívne druhy dopravy prípadne kombinovať auto, verejnú dopravu a chôdzu. Hlbší vzťah s mestom im dáva pocit, že sú súčasťou niečoho väčšieho a záleží im viac na príjemnom a kvalitnom okolí,”  objasňuje Petra Dzurovčinová, CIO mesta Bratislava.

Účastníci a účastníčky Climathonu budú mať možnosť adresovať jednu z dvoch výziev. Prvou je otázka, ako motivovať a zapojiť obyvateľov do pretvárania Bratislavy na mesto, ktoré dokáže lepšie zvládať klimatické zmeny. Príkladom môže byť aplikácia na mapovanie stromov v ich okolí alebo efektívne informovanie o ostrovoch tepla či znečistení ovzdušia. Druhou výzvou je ako adresovať problém verejnej dopravy a špecificky slabé využívanie ekologických alternatív mestskej dopravy obyvateľmi Bratislavy. Napríklad gamifikáciou cestovania  verejnou dopravou, pešo alebo na bicykli.

Ako bude prebiehať Climathon

Do Climathonu sa môžu zapojiť všetci Bratislavčania a Bratislavčanky či hostia z iných miest, ktorých táto téma zaujíma a majú chuť sa aktívne popasovať s riešením problémov, ktoré sa týkajú nás všetkých. Tímy budú mať 48 hodín na to, aby pod vedením skúsených mentorov pretavili svoje nápady do technologických riešení a ďalej ich v rámci tímov spoločne rozvíjali. Ich snaha vyvrcholí záverečnou prezentáciou, vďaka ktorej budú môcť zabojovať o finančné výhry vo výške 3500 eur. Motiváciu navyše pre študentské tímy prinesie špeciálna cena od Swiss Re pre najlepší študentský tím vo výške 3500 eur. Tohtoročný Climathon podporili aj Microsoft a Databricks, vďaka čomu budú účastníci môcť využiť Microsoft Azure. Počas celej akcie budú k dispozícii pre účastníkov aj experti z Databricks.

 

Robiť svet odolnejším je pre nás nielen poslaním, ale aj dennodennou prácou. Udržateľnosť a odolnosť miest v súvislosti s klimatickou zmenou je nesmierne dôležitou témou a sme radi, že môžeme túto aktivitu mesta Bratislava podporiť. Zároveň sa veľmi tešíme na aktívnu prácu s účastníkmi, keďže moji kolegovia prejavili veľký záujem mentorovať tímy a aktívne participovať na vytváraní riešení, ktoré môžu mestu pomôcť,” hovorí Miroslav Grutka, IT riaditeľ na oddelení Asset Management IT, ktorý zároveň zastrešuje komunitu vyše 300 IT odborníkov v bratislavskom Swiss Re.  

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na stránke:

 https://climathon.climate-kic.org/europe/slovakia/bratislava

 

Bratislava sa pridáva k 145 mestám po celom svete

Climathon je celosvetové podujatie, do ktorého sa zapája viac ako 145 miest z 56 krajín sveta.  Predstavuje celosvetovú iniciatívu, ktorej cieľom je zvyšovať povedomie o klimatickej zmene, jej aktívnom riešení a spoločnom budovaní sveta, v ktorom má život každého z nás zdravú a udržateľnú budúcnosť. Climathon je iniciatíva európskej organizácie EIT Climate KIC, ktorá má za cieľ podporovať zavádzanie zelených riešení v rámci EÚ.

Bratislavský Climathon organizuje konzultačná spoločnosť Civitta, ktorá pomohla už stovkám inovatívnych firiem rozbehnúť svoj biznis a na Slovensku reprezentuje EIT Climate KIC.

Pre viac informácií, prosíme, kontaktujte:

Michal Laco
michal.laco@civitta.com

Inovačný tím mesta Bratislava

inovacie@bratislava.sk

Súvisiaci obsah

Komentáre