Bratislava počas Noci múzeí a galérií 2019


Novinkou tohto roka je prehliadka komiksového umenia na netradičnom mieste - v CO kryte v podzemí Mestského divadla P. O. Hviezdoslava. Ide o výber z komiksovej tvorby etablovaných aj začínajúcich autorov zo susedných krajín V4, a tiež výrazných umelcov z ďalších európskych krajín, ktorých aktuálne projekty rezonujú na medzinárodnej scéne. Hosťujúca výstava KOMA sa sústreďuje na tému - Komiks a hudba/zvuk, a to v rôznych súvislostiach. Či už sú to komiksoví autori ako hudobní tvorcovia a naopak alebo fenomén prepojenia komiksových autorov s hudobným priemyslom v podobe ilustrátorských projektov siahajúcich až k animovaným videoklipom. Viac sa dozviete na: https://www.bkis.sk/podujatie/noc-muzei-a-galerii-2019/.

 

Múzeum mesta Bratislava si pripravilo podujatie Ako sa hrali naši? Na dvoroch a na uliciach..., ktoré sa koná v poobedných hodinách na Primaciálnom námestí a na nádvorí Starej radnice. V rámci programu sa záujemcovia môžu tešiť napríklad aj na rozhovor Hra je vážna vec s psychologičkou na tému hra a spájanie generácií či spoločného trávenia voľného času. Ďalším podujatím je Hra s knižkou, kde sa návštevníci môžu dozvedieť viac o  vydavateľstve BUVIK a uvidia divadelné interaktívne predstavenie na tému knižky vydanej uvedeným vydavateľstvom od Jána Uličianskeho, Máme Emu.  Na záver obľúbené Spievankovo zaspieva skladu Hra s pesničkou. Viac sa dozviete na: http://muzeum.bratislava.sk/ako-sa-hrali-nasi-na-dvoroch-a-nbsp-na-uliciach-18-5-2019/d-6374.

 

Galéria mesta Bratislavy pripravila pre verejnosť viacero podujatí. Návštevníci si až do neskorých večerných hodín budú môcť pozrieť stále expozície a výstavy v Mirbachovom paláci. Zároveň si návštevníci budú môcť nechať oceniť aj vlastné dielo odborníkmi či pridať sa do komentovanej prehliadky v podkroví Mirbachovho paláca. Pre rodiny s deťmi je pripravená tvorivo-zábavná prechádzka ateliérom, ktorú v závere osviežia zábavne tvorivé aktivity s výtvarníčkou. Viac sa dozviete na: http://www.gmb.sk/sk/news/view/222.

 

Dopravný podnik Bratislavy sa zapojí so svojimi historickými vozidlami, ktoré budú 18. mája premávať v čase od 12:00 do 24:00 hod. so zastavovaním na všetkých zastávkach - linky H1, H6, H212, H216 a určených zastávkach - linka H29. Cestujúca verejnosť sa nimi bude prepravovať zadarmo. Viac sa dozviete na: https://www.dpb.sk/sk/sprava/noc-muzei-a-galerii-2019-historicke-vozidla-zadarmo.  

 

Svoje brány otvorí aj ostrov Sihoť a Vodárenské múzeum, ktoré zriaďuje Bratislavská vodárenská spoločnosť.

Na ostrove Sihoť máte možnosť vidieť unikátny historický zdroj pitnej vody z roku 1886, elektrickú čerpaciu stanicu či prejsť sa tunelom pod Karloveským ramenom.

Vo Vodárenskom múzeu bude okrem expozície bratislavského vodárenstva sprístupnená aj výstava: Čerpacia stanica odpadových vôd v Zimnom prístave a výstavba kanalizácie v Bratislave.

Nevynechajte ani záhradu Vodárenského múzea a jej novú vonkajšiu expozíciu. Prírodné jazierko s oddychovým mólom, 2 pitné fontánky, či najväčší exponát – časť kanalizačného potrubia o priemere 2,8 m, ktoré je zároveň unikátnou vstupnou bránou.

Viac informácií na: http://www.bvsas.sk/sk/aktuality/pozvanka-noc-muzei-galerii.html.

Súvisiaci obsah

Komentáre