Bratislava potrebuje kvalitné právne služby


Právna situácia, spolu s pozíciou mesta, bola najmä v mestských podnikoch veľmi slabá a krehká. Rôzne zmluvy, ktoré sme ponachádzali, oprávnené pochybnosti o efektívnosti používania peňazí mesta, hroziace obrovské straty pre mesto – to všetko si vyžadovalo okamžité riešenie. Zmenili sme dozorné rady a predstavenstvá v mestských podnikoch a nové vedenia firiem vyberáme v transparentných otvorených výberových konaniach. Stav nie len v podnikoch, ale rovnako na meste, si však vyžadoval aj rýchle právne riešenia. Podarilo sa nám urgentne získať silnú právnu podporu s cieľom chrániť záujmy mesta.

 

Poučení aj z tejto skúsenosti si uvedomujeme nevyhnutnosť mať kvalitnú a dôveryhodnú právnu pomoc. Napriek tomu, že podľa zákona o verejnom obstarávaní by sme mohli právne služby zazmluvniť aj podstatne jednoduchším spôsobom, rozhodli sme sa pre iný prístup.

 

Dnes sme odoslali výzvu na predkladanie ponúk 15 advokátskym kanceláriám, čo je vysoký nadpriemer pri tomto type zákaziek. Oslovené advokátske kancelárie boli vyzvané na základe verejných rebríčkov kvality.

 

Nad rámec minimálneho rozsahu daného zákonom ideme aj v prípade stanovenia kritérií na výber úspešného uchádzača. Aj keď nám zákon umožňuje vybrať firmu iba na základe ceny, čo je najjednoduchšie, rozhodli sme sa ísť náročnejšou cestou a zvoliť si aj kritériá kvality. Pozitívne sa budú hodnotiť firmy s najväčším počtom skúseností z rôznych oblastí, pričom najkvalitnejšia firma si môže z tohto hodnotenia odniesť až 30 bodov zo 100 možných.

 

V rámci kvality budeme posudzovať skúsenosti z piatich oblastí:

 1. Občianske a obchodné právo
 2. Správne právo
 3. Právo verejného obstarávania
 4. Právo fondov EÚ
 5. Právne služby týkajúce sa zmluvných podmienok FIDIC

 

Zároveň budú pozitívne hodnotené advokátske kancelárie s vyšším počtom advokátov a koncipientov, keďže aj to môže byť indikátor väčšej rýchlosti a kvality poskytovania služieb. Maximálny počet za dané kritérium však dostane advokátska kancelária už s piatimi advokátmi a piatimi koncipientami, čo zasa nezvýhodní veľké advokátske kancelárie na úkor stredných a menších, avšak rovnako alebo aj viac kvalitných.

 

Nadštandardná je aj dĺžka lehoty na predkladanie ponúk, ktorú sme stanovili až na 20 dní, čo výrazne prevyšuje aj minimálne zákonné limity pre väčšie a preto aj prísnejšie regulované zákazky. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky je 60 000,- eur bez DPH, čo je zároveň maximálna cena všetkých služieb, ktoré bude na základe uzavretej rámcovej dohody možné vyčerpať.

 

Oslovené advokátske kancelárie:

 • Paul Q, s. r. o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Kinstellar, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
 • IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.
 • Lehnert, k.s.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o
 • PRK Partners s. r. o.
 • HMG LEGAL, s.r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • MST PARTNERS, s. r. o.
 • VIVID LEGAL, s. r. o.
 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
 • BEATOW PARTNERS s. r. o.

Súvisiaci obsah

Komentáre