Bratislava požiadala o vyhlásenie Pramene Vydrice za prírodnú rezerváciu


Plánovaná prírodná rezervácia bude mať rozlohu vyše 580 hektárov a nachádza sa najmä na území mestských lesov v Bratislave - v okrese Bratislava III., Bratislava IV., ale zasahuje aj do štátnych lesov a do lesov mesta Svätý Jur. Z turistickej perspektívy sú to lesy rozprestierajúce sa nad Bratislavou v rámci CHKO Malé Karpaty od Červeného Mostu až po Biely Kríž.

Lepšia ochrana prírodného bohatstva

Na navrhovanom území by mala byť úplne vylúčená ťažba dreva či výstavba. Lesy v okolí riečky Vydrica sú domovom pre bociana čierneho, salamandru škvrnitú či viacero druhov netopierov.  Navrhovaný 4. a 5. stupeň ochrany obmedzí nepriaznivé vplyvy človeka na území, zabezpečí rozvoj biotopov chránených živočíchov a podporí zachovanie druhovej diverzity.

Aktuálny stav umožňuje napríklad lesnú ťažbu, ktorá by mohla mať nepriaznivý vplyv na druhy európskeho a národného významu a spôsobiť pokles ich populácie (napríklad raka riavového či fúzača alpského).

Ochrana prírody v súlade s rekreáciou obyvateľov

Súhlas s vyhlásením prírodnej rezervácie na svojom území schválilo už v roku 2018 mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislava, pričom však zvýraznilo potrebu ponechania voľného pohybu turistov po týchto obľúbených rekreačných lesoch a zachovanie priechodnosti chodníkov či cyklotrás. Aj preto sú v navrhovanej rezervácií viaceré činnosti bez obmedzenia. Cieľom je zachovať voľný pohyb ľudí, udržiavať priechodnosť a bezpečný stav turistických chodníkov, možnosť jazdiť na bicykli či na koni, organizovanie telovýchovných či športových podujatí. Takisto bude umožnený zber húb a lesných plodov.

Bratislavské lesy patria medzi najnavštevovanejšie lesy na Slovensku, pričom od začiatku pandémie návštevnosť ešte prudko narástla. Ochrana týchto obľúbených a pre Bratislavu nenahraditeľných lesov je preto spoločnou prioritou pre hlavné mesto ako aj pre Ministerstvo životného prostredia a Štátnu ochranu prírody.

Súvisiaci obsah

Komentáre