Bratislava sa zbavila ďalších desiatok reklamných objektov vo verejnom priestore


Cityboardy sú menšie reklamné objekty, ktoré priestorovo vstupovali priamo do chodníkov. Máme za to, že nie je koncepčne správne umiestňovať takého reklamné nosiče voľne na ulici či námestiach. Preto mesto vypovedalo so spoločnosťou zmluvu a po rokovaniach došlo napokon k dobrovoľnému odstráneniu týchto objektov z pozemkov mesta, čím sa vyčistia ďalšie mestské priestory.

Tieto reklamné objekty boli často umiestňované chaoticky, mnohokrát obmedzovali vo verejnom priestore peší ale aj cyklistický pohyb, neprimerane zužovali chodníky alebo bránili zeleni v raste. Tiež vytvárali vizuálnu bariéru v rámci verejných priestorov, čím znižovali estetickú a pobytovú kvalitu mestského prostredia. Koncepčne sa nepočíta s umiestňovaním tohto typu zariadení.

Na mestských pozemkoch sa už takýto typ cityboardov nenachádza. Medzičasom však mesto podalo niekoľko desiatok žiadostí o vydanie súhlasu s odstránením ďalších čiernych reklamných stavieb z pozemkov mesta. Akonáhle budú zo strany stavebných úradov vydané, mesto začne v spolupráci s Komunálnym podnikom tieto stavby odstraňovať. Vytvorí sa tak opäť viac miesta pre pohyb chodcov a príjemnejšie prostredie bez zbytočného vizuálneho smogu. V prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú podobne nevhodne umiestnené reklamné nosiče, je možné ich nahlásiť napríklad cez platformu odkazprestarostu.sk.

Magistrát hlavného mesta oslovil aj vlastníkov bilboardov na múre univerzitnej nemocnice na Americkom námestí so žiadosťou o ich odstránenie. Billboardové spoločnosti vyhoveli a len nedávno odstránili väčšinu objektov. Zostávajúce dva vlastník prisľúbil odstrániť počas prvých mesiacov roka 2021. Odhalený múr mesto vyčistilo a aby sa zabránilo opätovnému posprejovaniu historického múru, ktorý je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky nemocničného areálu, zasadilo k nemu popínavé rastliny – hortenziu popínavú a pavinič trojlaločný, ktoré múr časom zarastú. Vznikne tak zelený múr v centre mesta.

Súvisiaci obsah

Komentáre