Bratislava testuje inovatívne technológie v parkovaní


Dáta z parkovacích senzorov nám pomôžu sledovať obsadenosť a využívanosť vybraných parkovacích miest a pomôžu nám vyhodnotiť účinnosť a vhodnosť nastavených pravidiel parkovania. Podľa nazbieraných dát o využívaní parkovacích miest môžeme napríklad meniť dĺžku povoleného parkovania alebo časové rozpätie, v ktorom tieto pravidlá platia.

 

Obyvateľkám a obyvateľom Bratislavy prinesú senzory možnosť skontrolovať si na diaľku cez internetový prehliadač, či sú parkovacie miesta voľné alebo obsadené. Vo vybraných lokalitách bude možné využiť aj službu navigácie na dané parkovisko cez mobilné navigačné aplikácie.

 

Senzory sme nainštalovali v priebehu októbra, postupne začínajú so zberom dát, ktoré sú anonymné. Odosielajú iba informáciu o tom, kedy vozidlo prišlo, resp. odišlo. Vzhľadom na aktuálny stav využívania objektívnej zodpovednosti polícia nemôže vodičov pokutovať iba na základe údajov zo senzorov.

 

Senzory sa zatiaľ nachádzajú na 3 miestach:

 

  • Uršulínska (parkovanie pre zamestnancov magistrátu v pracovné dni od 8:00 do 18:00 a pre rezidentov v zvyšnom čase) – informácie o obsadenosti nájdete tu
  • Blagoevova (parkovanie pre návštevníkov oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií na 2 hodiny v pracovné dni v čase 8:30-17:30 a pre rezidentov v zvyšných hodinách) - informácie o obsadenosti nájdete tu
  • Velehradská (obmedzené parkovanie na 3 hodiny v pracovné dni od 8:00 do 18:00, v zvyšnom čase bez obmedzení) – informácie o obsadenosti nájdete tu alebo v mobilnej aplikácii ParkDots

 

Ide o pilotný projekt, na ktorom testujeme novú technológiu a na základe priebežného vyhodnocovania výsledkov sa budeme rozhodovť o jeho prípadnom ďalšom rozširovaní. Projekt je realizovaný z externých zdrojov a nemá dopad na rozpočet hlavného mesta. Realizujeme ho v spolupráci s partnermi – spoločnosťami GoSpacePosAm.

 

Viac o pilotných projektoch Mestského laboratória sa dozviete tu.   

 

Súvisiaci obsah

Komentáre