Bratislavské mestské časti urobili všetko preto, aby sa mohlo otestovať čo najviac obyvateľov


Nakoľko samotné výtery môže vykonávať iba zdravotnícky personál, ktorý je mimoriadne vyťažený v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, mestské časti v snahe zabezpečiť funkčnosť každého odberného miesta počas oboch víkendových dní, priebežne realizovali aj priamy nábor zdravotníkov. Definitívne počty dostupných zdravotníkov, ktorých majú v prvom rade zabezpečiť Ozbrojené sily a bez ktorých nie je možné jednotlivé odberové miesta otvoriť, zatiaľ nie sú potvrdené. Naďalej preto prosíme zdravotníkov, ktorí môžu s odbermi pomôcť, aby kontaktovali jednotlivé mestské časti alebo magistrát hlavného mesta.

V rámci najväčšej logistickej operácie v histórii Slovenska, ktorej realizácia bola z veľkej časti prenesená na samosprávy, je spoločným cieľom mestských častí a mesta Bratislava umožniť čo najväčšiemu počtu obyvateľov úspešne sa otestovať. Chceme, aby sa mohli vyhnúť obmedzeniam, ktoré budú platiť pre tých, ktorí test nepodstúpia.

Vzhľadom na množstvo obyvateľov Bratislavy, ktorí nemajú na území mesta prihlásený trvalý pobyt, ale aj na potenciálne tisíce obyvateľov prihraničných obcí v Rakúsku a Maďarsku, ktorí sa tiež budú chcieť otestovať v Bratislave, je mimoriadne ťažké odhadnúť nápor na dostupné odberové miesta. Veľmi radi by sme zaručili každej Bratislavčanke a Bratislavčanovi, že bude môcť byť otestovaný, ale bohužiaľ, nedokážeme to. Prijaté pravidlá testovania nám neumožnia odhadnúť, koľko ľudí sa v našom meste bude chcieť otestovať. Nesmierne dôležité bude preto sledovať operatívne pokyny z odberových miest, mestských častí a mesta Bratislava a riadiť sa nimi. Iba tak dokážeme čo najefektívnejšie využiť všetky dostupné testovacie kapacity.

Chceme sa poďakovať všetkým pracovníkom, zdravotníkom a dobrovoľníkom, ktorí nášmu mestu v tejto náročnej úlohe pomáhajú, styčným dôstojníkom Ozbrojených síl SR, ktorí trpezlivo sprostredkúvajú nové pokyny a najmä obyvateľkám a obyvateľom nášho mesta za ich trpezlivosť a za účasť na testovaní.

Súvisiaci obsah

Komentáre