Cena primátora Bratislavy 2019


Odovzdávanie Ceny primátora je najvýznamnejším ocenením primátora Bratislavy pre ľudí, aktivistov, ktorí vo svojom voľnom čase prispievajú k lepšej Bratislave.

Lepšia Bratislava znamená, že:

  • Bratislava je rôznorodá a otvorená

Za celoživotné zásluhy v prospech rozvoja kultúrnej práce s menšinami a dotvárania kozmopolitnej identity mesta Bratislava si Cenu primátora za rok 2019 prebrala dlhoročná poslankyňa a predsedníčka Mestského výboru Csemadoku v Bratislave pani Izabelle Jégh.

Izabella Jégh je rodáčkou z Podunajských Biskupíc, kde aktívne pôsobí dodnes. Už od školských čias sa venovala kultúre, ochotníckemu divadlu, speváckemu zboru, folklórnemu tancu a organizovaniu rôznych podujatí. Keďže sa vždy zaujímala o svoje okolie  a bavila ju práca s ľuďmi, stala sa miestnou poslankyňou a je ňou doteraz, nepretržite už 43. rok. Spoločenská angažovanosť je u pani Jégh osobitne prítomná v jej dlhoročnom pôsobení v rámci národnostnej kultúrnej a spoločenskej organizácie Csemadok. Aktivity tejto organizácie a práca pani Izabelly Jégh s maďarskou menšinou v Bratislave významne obohacujú kultúrny život hlavného mesta a dotvárajú jeho kozmopolitný obraz ako mesta rôznorodého a otvoreného. Zároveň maďarskej komunite umožňujú živý kontakt so svojou kultúrou a tradíciami. Príkladná práca pani Izabelly Jégh tak prispieva k lepšej Bratislave – k lepšiemu mestu obohatenému o rozmanitosť, ktorá ľudí zbližuje a spája.

  • Bratislava chce byť zdravé mesto

Za osobitný prínos v oblasti rozvoja športu a mimoriadny príspevok k zdravšiemu životného štýlu v Bratislave si Cenu primátora za rok 2019 prebrali bratia Peter a Jozef Pukalovičovci.

Bratov Jozefa a Petra Pukalovičovcov nepochybne spája láska k športu. Nielenže sa športu aktívne venujú, ale aktívne aj k športu motivujú, a to doslova celé davy ľudí. Profesie Jozefa a Petra sa na začiatku ich životnej dráhy líšili – jeden sa venoval právu a druhý cateringovým službám. Na ich profesijnej ceste napokon bratov spojilo spoločné organizovanie bratislavského maratónu. Jeho prvý ročník sa uskutočnil v roku 2006, kedy sa ho zúčastnilo niekoľko stoviek účastníkov. V priebehu rokov sa bežeckí nadšenci pridávali a v súčasnosti nehovoríme o stovkách, ale tisíckach zúčastnených bežcov. Bratia Jozef a Peter Pukalovičovci venujú svoje úsilie aj organizácii  rôznych štafetových, nočných či ženských behov. Hoci ide o športové podujatia, majú aj silný spoločenský význam - stretávajú sa na nich rodiny, priatelia, kolegovia, kolegyne, známi. Bratia Jozef a Peter Pukalovičovci svojou prácou vytvárajú pre ľudí priestor, v ktorom sa obohacuje nielen telo, ale aj duch. Na jednej strane motivujú ľudí k pohybu, na druhej strane im pomáhajú plniť svoje sny a osobné ciele. Aj vďaka dlhoročnej činnosti bratov Pukalovičovcov sa Bratislava stáva aktívnejším, športujúcim a zdravším mestom.

  • Bratislava sa rozumne rozvíja

Za mimoriadny odborný prínos v oblasti histórie architektúry a zásluhy v prospech  rozvoja architektúry a urbanizmu si Cenu primátora za rok 2019 prebrala teoretička, historička a kritička architektúry pani Henrieta Moravčíková.

Henrieta Moravčíková je historičkou a kritičkou architektúry. Venuje sa najmä architektúre 20. storočia a súčasnej architektúre. Napísala stovky štúdií, pripravila množstvo domácich i zahraničných výstav a vydala desiatku kníh o architektúre. Jej ostatná monografia venovaná Friedrichovi Weinwurmovi, vynikajúcemu bratislavskému architektovi, získala viacero významných ocenení, medzi inými aj prestížnu Cenu nemeckého múzea architektúry za najlepšiu architektonickú knihu roka. Pani Moravčíková je profesorkou na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity a súčasne vedie Oddelenie architektúry na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Aktuálne spolu so svojim tímom pripravuje knihu venovanú moderným koncepciám vo výstavbe Bratislavy v 19. a 20. storočí. Inšpiratívna práca pani Henriety Moravčíkovej prezentuje architektonickú hodnotu Bratislavy uplynulého storočia a prispieva k ďalšiemu rozvoju Bratislavy ako dynamického, no zároveň ohľaduplného a zodpovedného mesta.

  • Súčasťou Bratislavy sú silné komunity

Za kreatívny projekt inšpiratívnej práce so susedskou komunitou i seniormi a za dotváranie identity Bratislavy ako tolerantného a priateľského mesta si Cenu primátora za rok 2019 prebral aktivista Dušan Martinčok.

Dušan Martinčok je pôvodom z Košíc, momentálne žije a pôsobí v Bratislave. Vyštudoval právo a niekoľko rokov sa venoval právnemu prekladu na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu. Rozhodol sa však vrátiť domov na Slovensko, aby bol užitočný a aby búral nedôveru medzi ľuďmi a ich predsudky. Hnevalo ho, že susedia sa spolu vôbec nerozprávajú, ledva sa pozdravia a v roku 2011 sa to rozhodol zmeniť. Vytvoril priateľskú komunitu a vznikol projekt Susedia na dvore, ktorý aktívne funguje už deviaty rok. Organizuje premietania, divadlá, koncerty, čítania i diskusie. Spolu s Táňou Sedlákovou založil i občianske združenie Zrejme, ktoré bojuje za lepšie postavenie starších ľudí v spoločnosti a prispieva k tomu, aby Slovensko bolo krajinou medzigeneračnej spolupráce a dialógu. Dušan Martinčok svojimi inšpiratívnymi aktivitami prispel k lepšej Bratislave – k otvorenej a tolerantnej Bratislave, súčasťou ktorej sú aj silné komunity.

 „Každý kto chce Bratislavu urobiť lepším miestom, má našu podporu, uznanie a poďakovanie,“ uzatvoril primátor Bratislavy M. Vallo.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre