Dnešným dňom sa začína sčítanie obyvateľov domov a bytov


Ak sa sčítame všetci, Bratislava získa dodatočných 10 miliónov eur ročne, za ktoré by sme mohli napríklad kúpiť 4 nové električky alebo 35 kĺbových autobusov, vysadiť 13-tisíc stromov, opraviť 111-tisíc m2 ciest a chodníkov alebo za ne vieme postaviť 13-20 km cyklotrás v kombinácii intravilán/extravilán. To všetko len za pár klikov každého z nás. Preto verím, že sa k tomu postavíme zodpovedne a využijeme túto jedinečnú príležitosť,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Celoštátne sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 organizuje Štatistický úrad SR a prebiehať bude od dnes, 15. februára 2021 do 31. marca 2021 na celom Slovensku v čisto elektronickej forme a to vyplnením sčítacieho formulára na stránke https://eso.scitanie.sk/sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Vyplnenie formulára zaberie približne 5 minút.

V prípade potreby budú v období počas dosčítavania k dispozícii aj stacionárni asistenti na kontaktných miestach na miestnych úradoch. Súčasná epidemiologická situácia nedovoľuje vykonať asistované sčítanie, kedy by asistenti chodili na požiadanie do domácností (napr. k seniorom) a pomáhali sa sčítať. Preto parlament prijal úpravu zákona a obecní asistenti budú v teréne až od 1.4. do 31.10. 2021 podľa toho, ako to dovolí aktuálna epidemiologická situácia. Preto aj ľudia, ktorí nemajú prístup k internetu, nemusia mať obavy, že si nesplnia povinnosť sčítať sa. Ak sa nesčítajú sami či za pomoci rodiny v období sčítania, v období dosčítavania im s tým pomôže mestská časť a ich asistenti. 

Sčítať by sa mal každý, dokonca aj bábätká, ktoré sa narodili do 31. decembra 2020, pretože údaje sa vzťahujú k polnoci zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Za neplnoletých obyvateľov a za tých, čo nie sú spôsobilí na právne úkony, vyplní sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Rodičia majú sčítať aj svoje deti. Stačí, ak deti sčíta jeden z rodičov a to tak, že sčíta každé dieťa zvlášť.

Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí tu majú trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítanie sa týka aj občanov EÚ s obvyklým pobytom na území Slovenska.

Sčítanie prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach. Údaje sčítania slúžia ako podklad a východisko pre správne pochopenie fungovania spoločnosti, pre prognózovanie jej ďalšieho vývoja, či pre zaujatie kvalifikovaných stanovísk k spoločenským a ekonomickým otázkam. Grafové a mapové vizualizácie na https://opendata.bratislava.sk/page/cenzus prinášajú prehľad najrôznejších výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 v Bratislave.

Ak sa v roku 2021 sčíta čo najvyšší počet obyvateliek a obyvateľov, mestu to prinesie:

    vyššiu bezpečnosť v meste

    viac parkovacích domov a garáží

   krajšie a udržiavanejšie cesty bez výtlkov, viac opravených chodníkov, zastávok MHD a viac bezbariérových priechodov

   modernejšie, dostupnejšie a krajšie verejné priestranstvá

   viac zelene a jej kvalitnejšia údržba

   rozvoj dopravy, kultúry, bývania či podpory sociálne znevýhodnených

 

Bližšie informácie o sčítaní nájdete na webovej stránke www.bratislavasarata.sk. V prípade potreby sa obyvatelia budú môcť informovať aj na infolinke 0800 222 888 alebo na bratislavasarata@bratislava.sk.

Súvisiaci obsah

Komentáre