Električkové trate v novom centre Bratislavy


V novom centre Bratislavy dnes prebiehajú azda jedny z najväčších developerských aktivít v Európe. Tvoria ho zóny Pribinova, Chalupkova, Cvernovka, Klingerka a Nové Nivy a je v ňom veľa polyfunkčných budov, byty, nákupné centrá, SND a aj autobusová stanica. Nároky na dopravu v tomto území budú obrovské. Podľa predpokladov sa denne bude v tomto území pohybovať až 200.000 ľudí – rezidentov, zamestnancov aj návštevníkov. Najväčším problémom územia je jeho napojenie na ostatné časti Bratislavy, keďže nápor na príjazdové komunikácie, aj komunikácie v území bude obrovský. Len pre ilustráciu – podľa dopravného modelu by mala hlavná križovatka v tomto území (križovatka Most Apollo/Prístavná/Landererova/Košická) obsluhovať až 10.300 áut za hodinu v špičke.

 

Mesto v minulosti rozhodlo, že dotknuté územie bude intenzívne zastavané, pričom na jeho obsluhu bude slúžiť primárne individuálna automobilová doprava. Projekty v území dostali zelenú a stavajú sa. Termín dokončenia výstavby väčšiny developerských projektov v území sa očakáva do roku 2024. Avšak až v posledných rokoch sa začalo hlasnejšie hovoriť o obsluhe územia verejnou dopravou.

 

Vedenie mesta sa od svojho nástupu do úradu zasadzuje o také riešenie dopravy pre toto územie, aby sa tam vedelo dostať očakávané množstvo ľudí – návštevníci, zamestnanci aj noví obyvatelia územia. Je zrejmé, že bez električky sa o tomto území nedá ďalej uvažovať. Práve električková trať, ako nosný dopravný systém Bratislavy, prinesie do územia najkapacitnejší systém dopravy. Primátor Bratislavy viackrát verejne deklaroval, že trasovanie električky musí na základe objektívnych dát určiť mesto, aby trať vyhovovala obsluhe územia aj napojeniu na celý systém MHD v meste a nielen jednému z developerov. Magistrát preto preveril 7 rôznych trás vedenia električkovej trate cez nové centrum. Na základe posúdenia všetkých možných trás z pohľadu

 • napojenia na ostatné električkové radiály (aj na pripravovanú do Podunajských Biskupíc),
 • realizovateľnosti stavby,
 • dopravnej obsluhy,
 • investičných nákladov,
 • času realizácie a 
 • dopadov na kvalitu verejného priestoru

prišli naši experti k záveru, že ako najvhodnejšia v území sa javí trasa po Pribinovej ulici, prechádzajúca na Košickú a Miletičovu ulicu s napojením na Ružinovskú radiálu pri Miletičovej tržnici.

 

Ako jediná trasa prináša do územia

 • tretí priečny koridor MHD (teda nenahrádza trasy autobusových liniek, ale dopĺňa ich),
 • je najskôr realizovateľná (v roku 2024),
 • má najkratšiu jazdnú dobu,
 • najvyššiu intenzitu cestujúcich a 
 • najnižšie náklady na výstavbu aj na prevádzku.

Čo je najdôležitejšie, ako jediná sa vyhýba kritickým prekážkam v území, ktoré tvoria Dostojevského rad, Landererova a Čulenova ulica a križovatka Most Apollo/Prístavná/Landererova/Košická, pretože prechádza na ňu pod úrovňou Mosta Apollo. Ďalšie trasy by buď nespojili všetky dopravné uzly, alebo by znížili kapacitu automobilovej dopravy, vrátane autobusov MHD na Dostojevského rade, resp. Landererovej ulici, alebo by znížili priepustnosť kritickej križovatky Most Apollo/Prístavná/Landererova/Košická, čo by spôsobilo veľký problém dostupnosti celého nového centra.

 

Problémy ostatných navrhovaných trás:

 

Problém 1: Čulenova ulica

Čulenova ulica je navrhnutá ako výjazd z územia Eurovea City (vrátane Eurovea 1, Eurovea 2, kongresového centra, kancelárií, ...), pričom jej súčasťou je aj výjazd z podzemných garáží. Šírka komunikácie neumožňuje zachovanie bezpečnej a oddelenej električkovej trate a zároveň úplného minima pre potreby automobilovej dopravy (1 jazdný pruh a výjazdový portál z podzemia). Premiestnenie týchto výjazdov na Pribinovu by zase viedlo k nežiaducemu zvýšeniu intenzity dopravy na Pribinovej.

 

Problém 2: Dostojevský rad

Dostojevského rad v smere od Karadžičovej na Landererovu ulicu slúži na odvedenie automobilovej dopravy na Prístavnú a Most Apollo. Zníženie kapacity tejto križovatky z dvoch na jeden pruh by spôsobilo vydutie až do križovatky Karadžičova/Mlynské nivy. Južná časť Dostojevského radu je v súčasnosti definovaná ako vnútorný mestský okruh s množstvom nosných liniek MHD medzi západom mesta Nivami, kde by zúženie komunikácie na dva jazdné pruhy spôsobilo zhoršenie obsluhy verejnou dopravou, pretože by aj do budúcnosti zabránilo vytvoreniu bus-pruhu. 

 

Problém 3: Landererova ulica

Najzávažnejší problém vedenia električkovej trasy po Landererovej ulici je samotný fakt, že električková trať by len nahradila bus-pruhy. Nahradením bus-pruhov električkovou traťou by síce prišlo k zvýšeniu kvality verejnej dopravy v území, ale len nahradením jedného druhu verejnej dopravy iným, na rozdiel od variantu električkovej trate po Pribinovej, kde dochádza k doplneniu MHD do územia. Autobusová doprava na Landererovej by realizáciou električkovej trate na severnej strane Landererovej mala zhoršenú kvalitu i obsluhu. Realizáciou paralelného bus-pruhu s električkovou traťou by zase došlo k výraznému obmedzeniu automobilovej dopravy a zásobovania územia.

Súvisiaci obsah

Komentáre