Hlavné mesto monitoruje liahniská komárov


Hlavné mesto v uplynulých dňoch v rámci pravidelného monitoringu liahnísk komárov objavilo štyri takéto liahniská. Z toho tri menšie na kanáli medzi Krasňanmi a Žabím Majerom a jedno v Devíne pod hradom. Dnes skoro ráno sme na tieto liahniská použili biologický dezinsekčný postrek proti larvám komárov (biocídny biologický prípravok na báze BTI).

BTI účinne eliminuje larvy komárov, no pre ostatné organizmy nie je škodlivý. Na rozdiel od chemických postrekov tak neohrozuje naše zdravie a nepredstavuje ani záťaž pre životné prostredie. Kým chemické postreky sa aplikujú už na vyliahnuté komáre, BTI pôsobí preventívne na larvy ešte skôr, ako sa z nich komáre vyliahnu. Chemické postreky naviac nie je možné bežne aplikovať v chránených oblastiach, kde sa často liahniská nachádzajú. Vďaka jeho selektívnosti môžeme BTI používať práve na týchto kľúčových miestach a efektívnejšie tak predchádzať premnoženiu komárov.

Prostriedky na báze BTI sú úspešne využívané napríklad aj v prihraničných oblastiach dolného Rakúska. Nie je však možné úplne eliminovať populáciu komárov.

 

Terénny prieskum robíme od marca približne do konca septembra, najmä v záplavových územiach riek Dunaj, Malý Dunaj, Morava, ale aj v niektorých chránených územiach a v mnohých iných častiach mesta, napr. Ovsište, Zrkadlový háj, Horský park, lesoparky, kde sa môžu vytvoriť potenciálne liahniská.

 

Populácia komárov narastá spravidla po povodniach. Výskyt komárov sa aktuálne zvýšil aj priamo v lužných lesoch, teda najmä v okolí Dunaja smerom na Gabčíkovo. Existuje celá škála liahnísk komárov. Niektoré majú napríklad ľudia na záhradách vo forme nádob na vodu a ďalšie skupiny komárov sa liahnu v tzv. dendrotelmách - malých nádržkách vody priamo v korunách stromov. Tieto skupiny liahnísk nie je možné mestom podchytiť. Najproblémovejšie oblasti, kde sa masovo liahnu komáre po povodniach v inundaciach Moravy a Dunaja, vieme ovplyvniť biologickým prostriedkom BTI.

Súvisiaci obsah

Komentáre