Hlavné mesto SR Bratislava pozorne sleduje prebiehajúci súdny proces vo veci zámeny lesných pozemkov v chránenom území Pečniansky les


V predmetnom spore podporujeme snahu štátneho podniku Lesy SR o zrušenie zámeny týchto pozemkov. Okolnosti zámeny pozemkov medzi Pečnianskym lesom a Šiatorskou Bukovinkou v nás vzbudzujú pochybnosti a najmä obavy o budúcnosť Pečnianskeho lesa, ktorý je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy. Občianske združenie Človek a strom, ktoré sa dostalo k sporným pozemkom nie je známe ani v širšom okruhu etablovaných ochranárskych združení, čo ešte posilňuje obavy zo špekulatívneho účelu zámeny týchto pozemkov.

 

Chránený areál Pečniansky les má pre mesto Bratislava strategický význam z viacerých hľadísk. Predstavuje totiž jedinečný priestor vzácneho lužného lesa zasahujúci priamo do centra hlavného mesta. Má preto obrovský rekreačný potenciál pre obyvateľov a návštevníkov mesta. V neposlednom rade sa v Pečnianskom lese nachádza pre mesto strategický zdroj pitnej podzemnej vody. Vzhľadom na vyššie uvedené je mimoriadne dôležité zachovanie statusu a funkčnosti tohto chráneného územia. V minulosti deklarovaný zámer realizovať v tomto priestore akýsi „central park“, alebo akékoľvek iné zmeny funkčného využitia územia považujeme za neakceptovateľné.

 

Združenie Človek a strom požiadalo o zámenu 24 hektárov lesa v roku 2008. Niekdajšie vedenie ministerstva pôdohospodárstva výmenu odobrilo, avšak ďalšie vedenie rezortu tento súhlas odvolalo.

Okresný súd Bratislava II pôvodne v novembri 2015 potvrdil platnosť zmluvy o výmene pozemkov pod Pečnianskym lesom za pozemky v Šiatorskej Bukovinke medzi štátnym podnikom Lesy SR a občianskym združením Človek a strom. Krajský súd však toto rozhodnutie zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Na dnešnom pojednávaní sudkyňa oznámila, že do konania chce vstúpiť ako účastník konania občianske združenie Servisné centrum Ekofóra. Vzhľadom na to, že sudkyňa nemala možnosť  sa s vyššie uvedeným oboznámiť, odročila pojednávanie na 13. júna  2019.

Súvisiaci obsah

Komentáre