Koncerty pre seniorov


Seniorky a seniori patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva z pohľadu komplikácií pri ochorení COVID-19. V záujme zníženia rizika prenosu nákazy práve na najzraniteľnejších obyvateľov mesta sme v našich zariadeniach pre seniorov prijali viacero opatrení. Okrem iného boli už začiatkom marca v zariadeniach zrušené návštevy, pozastavené organizovanie skupinových terapií či akýchkoľvek spoločenských aktivít alebo iných aktivít, pri ktorých sa zhromažďuje viacero osôb. Naši seniori, seniorky sú preto vlastne už takmer dva mesiace v izolácii. Bez svojich blízkych prežili aj veľkonočné sviatky. Túto situáciu nesú veľmi ťažko, čo sa následne premieta aj do vyššej náročnosti práce našich opatrovateliek, ošetrovateliek a všetkých zamestnancov zariadení.

V snahe zmierniť pre seniorov a seniorky túto v súčasnosti ťažkú situáciu sa hlavné mesto v spolupráci s VIVA MUSICA a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom rozhodli zorganizovať priamo pri zariadeniach pre seniorov koncerty klasickej hudby. Hudbou, ktorú týmto spôsobom prinesieme priamo k nim, ich chceme na chvíľu aspoň pomyslene preniesť za hranice týchto zariadení. Koncerty sú zároveň aj poďakovaním pre všetkých zamestnancov zariadení, ktorí sa napriek súčasnej zložitej situácii obetavo a zodpovedne denno-denne starajú o tých najohrozenejších – našich seniorov a seniorky.

Prvý takýto koncert aj za účasti prezidentky Slovenskej republiky, pani Zuzany Čaputovej, a primátora hlavného mesta SR Bratislavy, Matúša Valla, sa konal dnes (pondelok, 27.4.2020) v Dome tretieho veku v Petržalke.

„Som rada, že som dnes mohla aspoň z diaľky vidieť, pozdraviť a povzbudiť seniorov v Dome tretieho veku v bratislavskej Petržalke. Zaželala som im veľa zdravia a poďakovala som sa personálu, ktorý sa o nich stará. Vďaka primátorovi Matúšovi Vallovi seniorom v zariadení dnes aspoň trochu spestril deň komorný koncert sláčikového kvarteta. Je ťažké zostať týždne v úplnej izolácii bez možnosti stretnúť sa s rodinou. Už teraz sa teším na chvíle, keď sa budeme znova môcť stretnúť bez odstupu a bez rúšok aj na iných miestach na Slovensku,“ uviedla prezidenta SR, Zuzana Čaputová.

„Chcem sa poďakovať obyvateľom a obyvateľkám aj zamestnancom nie len v Dome tretieho veku, ale rovnako v ďalších našich zariadeniach, za to, s akou trpezlivosťou a pochopením zvládajú súčasnú ťažkú situáciu. Prísnymi opatreniami, ktoré sme prijímali už začiatkom marca, sme chceli najmä chrániť našich seniorov a seniorky v zariadeniach. A som veľmi rád, že sa nám to zatiaľ úspešne darí. Chcem veľmi pekne poprosiť obyvateľov našich zariadení pre seniorov, aby sme ešte chvíľu vydržali byť zodpovední, aby sme sa čo najskôr mohli zasa tešiť zo spoločných stretnutí bez obmedzení,“ doplnil primátor Bratislavy, Matúš Vallo.

Súvisiaci obsah

Komentáre