Krížna sa bude meniť. Mesto chce vedieť, ako ulicu vnímajú občania


V priebehu jari a leta 2020 plánuje Kancelária participatívneho plánovania MIB zrealizovať participatívny proces s obyvateľmi a návštevníkmi Krížnej ulice. Jeho prvú fázu – zber dát cez dotazník medzi obyvateľmi Krížnej ulice a jej blízkeho okolia – spustil MIB v týchto dňoch. Dotazník je zverejnený TU a je možné ho vypĺňať do konca februára.

„Aby mesto dokázalo zodpovedne naplánovať zmeny a vychádzalo z predstáv a potrieb ľudí, ktorí ulicu užívajú, potrebujeme poznať názory ľudí, ktorí ulicu užívajú,“ povedala Zora Pauliniová z Kancelárie participatívneho plánovania MIB. „Súčasťou procesu sú aktivity, ktoré umožnia sa zapojiť aj zraniteľným skupinám a ľuďom s rôznymi potrebami pohybu a orientácie. Všetky získané informácie pozorne vyhodnotíme a spolu so strategickými dokumentmi mesta budú slúžiť ako východiská pri príprave projektovej dokumentácie.“

Krížna ulica je mestská trieda s množstvom obchodov a kaviarní a s viacerými priľahlými verejnými priestormi – niektorými využívanými, inými zanedbanými. Projekt revitalizácie Krížnej bude ulicu riešiť „od fasády k fasáde“ tak, aby sa v priebehu niekoľkých rokov zmenila na príjemný bulvár, ktorým ľudia radi prejdú či pobudnú na ňom a v ktorého okolí sa bude dobre žiť rodinám s deťmi,  starším ľuďom, ale aj iným obyvateľom.

Obnova Krížnej ulice s podporou participatívneho procesu je súčasťou projektu rekonštrukcie ružinovskej radiály. Tá by mala priniesť viaceré benefity – napríklad zníženie hlučnosti, zvýšenie bezpečnosti a bezbariérovosti či zlepšenie prístupnosti verejnej dopravy.

Súvisiaci obsah

Komentáre