Lepšie pripravení na zimu


„V tomto čase chodím po stretnutiach s občanmi pri príležitosti roku vo funkcii primátora a všade hovorím, že ak nám niečo za tento rok nevyšlo, bola to zimná údržba. S ňou sme neboli spokojní my na magistráte a určite ani vy, Bratislavčania a Bratislavčanky. Odhrnutie niektorých ciest trvalo príliš dlho, mnohé chodníky zostali niekedy viac dní po skončení sneženia v nebezpečnom stave a kopcovité úseky boli opakovane neprejazdné pre MHD. Dôvodov bolo viacero, mnohé aj objektívne, ale nemá zmysel sa už k nim vracať. Rok sme robili na tom, aby sme zimnú údržbu zvládli k väčšej spokojnosti. Pripravili sme sa lepšie zmluvne, organizačne, technicky aj finančne. Výsledkom je päť zásadných vylepšení,“ uviedol primátor hlavného mesta, M. Vallo.

Viac techniky a ľudí na údržbu chodníkov

Kým minulú zimu malo mesto k dispozícii 11 multikár a malotraktorov na rýchle odhŕňanie a posyp chodníkov a 65 ručných pracovníkov, tento rok bude údržbu mestských chodníkov zabezpečovať 40 takýchto strojov a 147 ručných pracovníkov.

Kvalitné zimné pneumatiky pre MHD

Skrížený trolejbus blokujúci dopravu na celej komunikácii bol bežnou súčasťou bratislavských ulíc počas výdatnejšieho sneženia. Okrem nedostatočnej údržby najmä kopcovitých úsekov boli dôvodom aj nevhodné pneumatiky s nedostatočnou hĺbkou dezénu na vozidlách MHD. Túto zimu majú všetky vozidlá MHD na hnacej náprave kvalitné pneumatiky so zimnou klasifikáciou, tzv. alpský symbol a s maximálnou výškou dezénu 17 mm. Chceme tak predchádzať kolíznym situáciám a situáciám, keď aj z dôvodu nevhodných pneumatík s nedostatočnou hĺbkou dezénu skrížené vozidlá MHD zablokujú dopravu.

Lepšie rozdelenie rajónov pre sypače

Na dlhšie úseky rajónov sme pridelili dva sypače, aby bolo odhŕňanie snehu efektívnejšie. Veľkosť rajónov, do ktorých je pre účely zimnej údržby rozdelená Bratislava, sme zmenili tak, aby sypače boli rovnomernejšie vyťažené. V minulosti boli totiž bežné situácie, keď niektoré sypače už „oddychovali“ v depe, kým iné sypače stále nestíhali dokončiť svoj rajón.

Nepretržité odhŕňanie kritických kopcovitých úsekov

Udržanie zjazdnosti kopcovitých ciest si počas sneženia vyžaduje oveľa väčšiu frekvenciu prejazdov techniky. V minulosti bol problém, že výjazdy sypačov na kopcovité cesty boli zadávané podobným spôsobom ako pre úseky na rovine. Sypač dostal pokyn na výjazd, jedenkrát prešiel svoj rajón, vrátil sa na základňu a čakal na ďalší pokyn na výjazd. Tento rok bude na kritické kopcovité úseky okrem sypačov určených pre jednotlivé rajóny pridelený aj dodatočný sypač, ktorý si kopcovitý úsek „adoptuje” a bude ho po zadaní výjazdu odhŕňať nepretržite a systematicky až do odvolania.

Posilnený mestský dispečing zimnej údržby

Mestský dispečing je pre zimnú údržbu absolútne kľúčový. Je to práve mestský dispečer, ktorý vydáva pokyny na výjazdy, monitoruje situáciu v teréne, kontroluje vykonané práce. Preto sme tento rok posilnili mestský dispečing zimnej údržby. Bude mať tak „viac očí“ a bude môcť reagovať rýchlejšie. Okrem navýšenia počtu dispečerov, budú aj vodiči MHD a príslušníci mestskej polície, ktorí sa nachádzajú priamo v teréne, poskytovať spoľahlivé informácie o stave vozovky a chodníkov. Dispečeri v takom prípade budú môcť pružnejšie prispôsobovať nasadenie techniky. V minulosti pred vydaním pokynu musel dispečer osobne v teréne preveriť nahlásenú situáciu a pri počte 8 dispečerov mesto týmto postupom nedokázalo reagovať dostatočne rýchlo.

Rovnako ako minulý rok bude fungovať aj telefonická linka, na ktorú budú môcť Bratislavčanky a Bratislavčania nahlasovať kritické situácie na našich komunikáciách a taktiež budú verejnosti k dispozícii aj elektronické mapy zimnej údržby. Na nich bude online vidieť, kde sa ktorý sypač nachádza a tiež, ktorá cesta a chodník patrí mestskej časti alebo mestu, aby prípadné hlásenia a telefonáty mohli byť adresnejšie.

„Jednu vec ale musím uviesť – rešpekt máme stále z odhŕňania 1.200.000 m2 chodníkov v správe mesta. Očakávania, že všetky budú očistené do pár hodín od spádu snehu, nemôžu byť na mieste, lebo pri takomto množstve by sme museli mať v teréne viac ako tisíc manuálnych pracovníkov. To je pre dodávateľa zimnej údržby, ale aj pre mesto samotné, prakticky nemožné zabezpečiť. Veríme však, že lepšie rozdelenie priorít pre čistenie chodníkov v operačnom pláne zimnej údržby prispeje k tomu, že na frekventovaných úsekoch budú chodníky vyčistené výrazne skôr ako v minulých rokoch a že aj to pomôže k zníženiu počtu úrazov, ktoré bývali na šmykľavých zimných chodníkoch pomerne časté. Držme si ,prosím, palce!“ uzatvoril primátor Bratislavy, M. Vallo.

Viac informácií k tohtoročnej zimnej údržbe je dostupných na nasledovnom odkaze:
https://bratislava.sk/sk/zimna-udrzba?fbclid=IwAR2JVpYrSqd3z7ZFdO4V7CafE1Obi0uldOk3tsk0KjYcVlQc5w4_LgUYeSA

 

Súvisiaci obsah

Komentáre