Zajtra: Zamračené 27°C

Leto na Tyršovom nábreží


Sad Janka Kráľa je najstarší park pre verejnosť v strednej Európe a jeden z najstarších stredoeurópskych parkov vôbec založený počas panovania Márie Terézie v r. 1774-1776. Jeho súčasná podoba je z roku 1839. Považujeme ho za mimoriadne významnú plochu zelene mesta, ktorá si vyžaduje zvýšenú pozornosť, a preto pripravujeme projekt jeho revitalizácie. V rámci obnovy tohto priestoru sa pozeráme na celú plochu komplexne spolu s Tyršovým nábrežím. Máme záujem na tom, aby tu do budúcna vznikol jeden ucelený priestor určený na rekreáciu v prírodnom parkovom prostredí, športové aktivity a v nejakej podobe aj kultúrno-spoločenské podujatia.

 

Celková revitalizácia má okrem zelene pozostávať  aj  z  obnovy  mobiliáru  parku, ktorý je už dnes tiež vo veľmi zlom stave. A bude pokračovať aj rekonštrukciou chodníkov, osvetlenia, prvkov zverokruhu a fontány v parku. Už v krátkom čase musíme riešiť najmä bezpečnosť drevín, ktoré sú vážne poškodené, odumierajúce alebo odumreté.

 

Plánovanú obnovu tohto priestoru sme komunikovali aj so spoločnosťou Slovak Telekom, s ktorou každoročne mesto spolupracuje na projekte Magio pláže. Dlho sme diskutovali o budúcej podobe pláže, usilovali sa nájsť možné spoločné riešenie aj s možnosťou, že by pláž zostala ešte tento rok na pôvodnom mieste aj v pôvodnom rozsahu. Po starostlivom zvážení všetkých okolností sa Slovak Telekom rozhodol projekt Magio pláže už neorganizovať.

 

Ďakujeme spoločnosti Slovak Telekom za roky úspešnej spolupráce na tomto projekte, vďaka ktorému sa spoločne darilo oživiť bratislavské Tyršovo nábrežie. Tento projekt za roky svojej existencie naplnil svoj účel a na nábrežie putovalo počas nejedného leta množstvo Bratislavčanov aj návštevníkov nášho hlavného mesta. Napriek tomu, že Slovak Telekom sa rozhodol ukončiť Magio pláž, naďalej má záujem s mestom spolupracovať na iných zaujímavých projektoch. Investovať plánuje do nových projektov zveľaďovania Bratislavy v rámci projektu CSR4Cities, adopcie zelene a projektov revitalizácie i kultivácie verejných priestranstiev. Zároveň by okrem finančných prostriedkov chcel podporiť projekty aj v kombinácii s dobrovoľníctvom.

 

Tyršovo nábrežie by sme však nechceli počas leta nechať prázdne. Pozitívne skúsenosti zo spolupráce so Slovak Telekom chceme využiť aj ďalej. Sme presvedčení, že kultúrny program, eventy, športové akcie, možnosť kvalitne tráviť voľný čas k tomuto priestoru patrí a mal by tu ostať zachovaný. Takéto aktivity však musíme plánovať a realizovať s ohľadom na zeleň, ktorá sa v priestore nachádza a na ktorej stav môžu mať takéto aktivity aj negatívny vplyv. Mesto už má rozpracovaný koncept a začalo rokovania, aby Bratislavčania, Bratislavčanky aj návštevníci nášho mesta mohli aj naďalej plnohodnotne tráviť svoj voľný čas na tomto dunajskom nábreží. Veríme, že konkrétny zámer budeme môcť predstaviť verejnosti čoskoro.

Súvisiaci obsah

Komentáre