Magistrát s Dopravným podnikom Bratislava rozšíri električkové nástupištia na Račianskom mýte


Račianske mýto je jedným z najfrekventovanejších prestupných uzlov verejnej dopravy na Slovensku. Samotná križovatka je súčasťou dôležitého prepojenia východnej časti mesta so západnou a v jej tesnej blízkosti sú situované parky a obytné bloky. Račianske mýto obsluhuje 16 liniek DPB a 8 regionálnych liniek, čo v praxi znamená takmer 2300 spojov denne, v špičke takmer 200 spojov za hodinu. Denne sa cez Račianske mýto prepraví 15 000 cestujúcich v električkách, spolu 35 000 v linkách DPB. Zameriame sa na nástupištia električiek, kde za posledných 10 rokov evidujeme niekoľko desiatok nehôd s následkami zranení a úrazov.

 

Situácia bola dlhodobo neudržateľná a k zmene nedochádzalo. Som veľmi rád, že v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava pristupujeme k riešeniu tak, aby sme na Račianskom mýte vytvorili priestor, ktorý bude bezpečný a komfortný jednak pre chodcov, ale aj pre všetkých, ktorí využívajú dôležitú dopravnú tepnu Račianskej radiály,“ povedal primátor mesta Bratislava Matúš Vallo.

 

Magistrát v spolupráci s DPB sa začal zaoberať riešením súčasných problémov, aby električkové zastávky na Račianskom mýte vyhovovali veľkému množstvu cestujúcich, ktorí ich denne využívajú. Momentálne sú zastávky príliš úzke, bez nástupných ostrovčekov a prístreškov. Ľudia na ostrovčekoch sa často tlačia a električky prechádzajú tesne vedľa nich. Rovnako aj vyčkávacie priestory sú pre veľké množstvo ľudí nevyhovujúce. „Aktuálny stav je pre nás neakceptovateľný. Dali sme si vypracovať štúdiu, ktorá jasne preukázala, že tento problém je riešiteľný a to bez zásahov do zelene a verejného priestoru. Zároveň preverila možnosti pre ďalšie zlepšenia v tomto ťažkom dopravnom uzle. Bezpečnosť cestujúcich je jedna z našich najväčších priorít, chceli by sme úpravu nástupíšť na Račianskom mýte zrealizovať čo najskôr, aby boli pripravené na nápor cestujúcich, ktorí sa po uplynutí koronakrízy vrátia do vozidiel MHD,“ uviedol Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB.

 

V rámci projektu sa rozšíria nástupištia na minimálne 3,9 metra, čo je viac ako dvojnásobok aktuálneho stavu a umožní to osadenie veľkokapacitných prístreškov. Nástupištia budú zvýšené na 25 cm, čím sa zabezpečí bezbariérový prístup do nízkopodlažných vozidiel, budú mať nové označníky a elektronické informačné tabule na oboch nástupištiach. Ostrovček pre peších, ktorí smerujú na Šancovú ulicu, sa zväčší takmer dvojnásobne, pričom sa znovu obnoví pravé odbočenie zo Šancovej na Račiansku ulicu. V smere do Rače vznikne združená zastávka električiek a autobusov, čím sa uvoľní priestor na chodníku. Zmeny na Račianskom mýte by mali byť realizované v druhej polovici tohto roku. Vďaka tomuto projektu sa výrazne zvýši bezpečnosť a komfort nielen cestujúcich, ale aj cestnej premávky. V pláne je aj revitalizácia okolia a vytvorenie cyklotrasy.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre