Mesto Bratislava a neziskové organizácie podpísali memorandum o spolupráci v rámci projektu dostupného bývania so sociálnou podporou


Projekt dostupného bývania s prvkami housing first poskytne rodinám bez domova a ľuďom bez domova v seniorskom veku alebo so zdravotným postihnutím okrem samotného bývania aj intenzívne sociálne poradenstvo, ktoré sa zameria najmä na udržanie si bývania, zdravia, stabilizáciu príjmov či rozvíjanie zdravých susedských vzťahov.

 

Práve v oblasti sociálnej podpory budú významnú úlohu zohrávať neziskové organizácie, ktoré majú najväčšie skúsenosti z projektov ukončovania bezdomovectva na princípoch prístupu housing first a z práce s rodinami v kríze. Hlavné mesto preto podpísalo memorandum s organizáciami Proti prúdu, OZ Vagus a Návrat o.z..

 

„V Proti prúdu poskytujeme podporu ľuďom bez domova v nájomnom bývaní od roku 2016, aktuálne už v 8 nájomných bytoch, väčšinou od prosociálnych súkromných prenajímateľov. Sme radi, že mesto vyčlenilo prvé byty cez špeciálny projekt, na ktorom môžeme participovať a máme nádej, že tento prístup postupne prerastie do politiky bývania nielen v hlavnom meste Slovenska,“ povedala Zuzana Pohánková, riaditeľka OZ Proti Prúdu.

 

“Pocit bezpečia a súkromia je jedným z prvých, ktoré cítia ľudia bez domova po získaní bývania. Tešia sa z možnosti, po rokoch si uvariť obľúbené jedlo, mať vlastnú posteľ a priestor na uloženie osobných vecí. Veľmi dôležitú úlohu zohráva intenzívne sociálne poradenstvo, ktoré je v celom procese rovnako dôležité ako poskytovanie bývania. Vítame, že mesto Bratislava si začína plniť záväzky voči svojim obyvateľom a dáva tak pozitívny signál aj ostatným mestám, pre kroky k ukončovaniu bezdomovectva,” pridáva sa za OZ Vagus jeho výkonná riaditeľka Alexandra Kárová.

 

„Jediný domov pre dieťa je rodina. A bezpečný domov je pre rodinu nevyhnutným predpokladom na to aby deti v rodine mohli vyrastať. Preto sme veľmi radi, že mesto začalo hľadať spôsoby, ako poskytnúť bývanie rodinám bez domova," dodáva za Návrat, o. z. Anna Kratochvílová.


Ako ďalší krok budú na základe splnenia kritérií v štatúte vybrané osoby, ktorým bude daná možnosť uzavrieť nájomné zmluvy v nájomných bytoch hlavného mesta. Pilotne pôjde o šesť jednotlivcov alebo bezdetných párov bez domova, ktorí spolupracujú s organizáciami OZ Vagus a Proti prúdu a o tri rodiny v bytovej núdzi, ubytované v ubytovacom zariadení Fortuna, ktoré je zriadené hlavným mestom a ktoré budú spolupracovať s organizáciou Návrat o.z.. Rodiny, jednotlivci so zdravotným znevýhodnením a seniori bez domova tak v rámci projektu uspokoja primárne potrebu bývania, čo spolu so sociálnou podporou povedie k zlepšeniu ich sociálnej situácie a ukončeniu bezdomovectva.


Viac informácií o projekte je dostupných na webstránke mesta:

 https://bratislava.sk/sk/dostupne-byvanie

Súvisiaci obsah

Komentáre