Mesto Bratislava po 25 rokoch otvára pre ľudí Lekáreň u Salvatora


Výstava bude tento rok otvorená od soboty 19. septembra do 31.októbra. Vstup pre návštevníkov bude  denne, okrem pondelka, od 10. hod do 18. hod. Vstup je voľný.

Výstava upriamuje pozornosť na to najcennejšie, čo sa okrem mobiliáru nachádzalo v exteriéri a interiéri bývalej lekárne.  

Hlavné mesto malo dlhodobo ambíciu vrátiť tento hodnotný priestor verejnosti, ale nemohlo s objektom voľne disponovať pre nevyriešené vlastnícke vzťahy. V lete 2020 sa podarilo tento problém vyriešiť a mesto sa stalo výlučným vlastníkom objektu. Dom z roku 1904 je verejnosťou vnímaný ako ikonický objekt Bratislavy, a preto sa vedenie mesta rozhodlo sprístupniť priestor bývalej lekárne všetkým, ktorí majú radi čaro výnimočných priestorov.

Mobiliár lekárne vznikol v roku 1727, kedy rehoľa jezuitov zriadila lekáreň vo svojej budove jezuitského kolégia na Kapitulskej ul. č. 26. Neskôr bola lekáreň presťahovaná aj s mobiliárom do Csákyho paláca na Panskej ul. č. 33, teda do objektu susediaceho s dnešným domom u Salvatora. Fungovala tam celé 19. storočie, až kým  jej mobiliár neodkúpil začiatkom 20. storočia známy bratislavský mešťan, doktor Rudolf Adler. Lekárnik si dal postaviť v roku 1904 firmou Kittler a Gratzl  nájomný dom u Salvátora na Panskej ul. č. 35 hneď vedľa Csákyho paláca a dal tam preniesť lekárenský nábytok. Priestor oficíny dal lekárnik vydláždiť ozdobnou keramickou dlažbou, ktorá je zachovaná dodnes.

Lekáreň fungovala v Adlerovom dome od roku 1904 nepretržite počas monarchie, Československej republiky, Slovenského štátu a aj počas socializmu. Činnosť lekárne skončila v roku 1995 kvôli jej privatizácii. Lekáreň sa dostala v procese privatizácie spolu s mobiliárom do rúk súkromného vlastníka, ktorý ho dal odviezť mimo Bratislavy.

Súvisiaci obsah

Komentáre