Mestské lesy v Bratislave vybudovali náučný chodník s altánkom a piknikovým miestom nad Líščím údolím v Karlovej Vsi


Spoločne v danej lokalite vybudovali náučný chodník o histórii a ekologickom význame lesa Sitina. Súčasťou náučného chodníka je aj nový lesoparkový altánok so sedením a ohniskom, kde si môžu návštevníci oddýchnuť a opekať. Lúka, ktorá už bola zarastená náletovými drevinami a burinou, bola vyčistená a bude pravidelne kosená.

Samotný náučný chodník má päť zastavení s informáciami o histórii kopca Sitina (vinohradnícka tradícia, bunkre z 1. sv. vojny či valové opevnenie), o klimatickej zmene a význame lesov, návštevníci sa dozvedia zaujímavosti o miestnych zvieratách, stromoch a rastlinách.

Mestské lesy v Bratislave často dostávajú od návštevníkov podnety na suché stromy popri chodníkoch, prípadne už spadnuté stromy cez lesné cestičky. Ich pracovníci preto zmapovali okolie najviac navštevovaných chodníkov a v ich tesnej blízkosti napočítali približne 300 už vyschnutých stromov, ktoré predstavujú ohrozenie pre návštevníkov. V najbližšej dobe sa plánuje s ich odstraňovaním s tým, že nebude použitá ťažká technika tam, kde netreba, aby sa minimalizovalo poškodenie lesných ciest. Z tohto dôvodu bude väčšina stromov len zhodená na zem a tiež je naplánované spriechodnenie chodníka.

Ako uviedol Ing. Marek Páva z mestskej organizácie Mestské lesy v Bratislave: „Máme radosť, že v lesoparku pribudlo ďalšie atraktívne miesto na oddych a informácie pre návštevníkov o lese Sitina. Projekt sme realizovali s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja. Mestská časť Karlova Ves pomohla s výrobou drevených konštrukcií na náučné tabule a poďakovanie patrí aj miestnym obyvateľom Petrovi Pronayovi a Milanovi Ďuricovi, iniciátorom projektu a tvorcom textov na náučné tabule.“

O Mestských lesoch v Bratislave:

Mestské lesy v Bratislave, príspevková organizácia hlavného mesta SR Bratislavy, spravujú vyše 3,000 hektárov lesa vo vlastníctve hlavného mesta. Patria sem obľúbené miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Okrem vytvárania vhodných podmienok na rekreáciu obyvateľov sa zameriavajú aj na podporu ochrany prírody, ekovýchovu pre deti a šetrnú formu lesného hospodárstva.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre