Mestské zastupiteľstvo schválilo v rámci zmien a doplnkov územného plánu novú reguláciu reklamných stavieb


V Bratislave už nebude možné získať stavebné povolenie alebo ohlášku na reklamnú stavbu, ktorú v danej zóne územný plán ponovom nepovoľuje. Reklamné stavby legálne umiestnené podľa doterajších pravidiel nemiznú okamžite, výrazne sa ale obmedzí osádzanie nových reklám a postupne sa bude znižovať počet tých, ktorým vypršia povolenia alebo vzťah k pozemku.

 

V Bratislave sa zároveň nachádza aj veľké množstvo reklám, ktoré sú umiestnené nelegálne. Oceňujeme prístup reklamných spoločností, ktoré už dali alebo sa rozhodnú dať prednosť vysporiadaným zmluvným vzťahom s mestom pred zaťažujúcimi súdnymi spormi s nezanedbateľným reputačným rizikom. Mestské zastupiteľstvo dnes odobrilo ďalšiu takúto pripravovanú dohodu s reklamnou spoločnosťou, ktorá prejavila záujem o korektný postup a vďaka ktorej má z bratislavských ulíc zmiznúť ďalších 195 reklamných plôch. 

 

Mesto bude tvrdo postupovať proti tým nelegitímnym hráčom, ktorí nebudú ochotní korektne sa s mestom dohodnúť a naďalej budú prevádzkovať nelegálne reklamné stavby. V takých prípadoch budeme podnikať kroky cez stavebné úrady mestských častí a podávať súdne žaloby, ktoré síce môžu trvať roky, ale v konečnom dôsledku očistia Bratislavu od takých reklám, ktoré do ulíc nepatria.

 

Či už vďaka konštruktívnym dohodám, alebo podaniami na stavebné úrady a súdy, len počas 2021 sa nám podarilo odstrániť už 411 reklamných zariadení.

 

Čo prináša nová zmena v územnom pláne? Schválený návrh obsahuje štyri zóny regulácie, ktoré rešpektujú prirodzené členenie mesta:

 

  • Vo všetkých zónach bude zakázané umiestňovať bilboardy s reklamnou plochou väčšou ako 13 m2.
  • Úplný zákaz reklamných stavieb v prírodnom prostredí, na nábreží, promenáde, zeleni definovanej v územnom pláne a pri vodných tokoch a plochách.
  • V širšom centre mesta – CMO má byť zakázané umiestňovanie reklamných stavieb, okrem menších citylightov s plochou do 3 m2 s minimálne 100 m rozostupom a tiež vývesných štítov na označenie organizácie alebo prevádzky na budove.
  • V pamiatkovo chránených územiach, ako napr. historické jadro mesta alebo pamiatková zóna Rusovce, budú povolené len základné vývesné štíty do 2 m2 na budovách prevádzok a organizácií.
  • Zásadné zníženie množstva reklamných stavieb pozdĺž kompozičných osí, akými sú hlavné dopravné ťahy, napr. Račianska, Karloveská, atď., kde okrem vývesných štítov budú povolené iba citylighty do 3 m2 s rozostupom minimálne 100 m.
  • V ostatnom urbanizovanom území majú byť povolené iba citylighty do 3 m2 s minimálnym rozostupom 100 m, bilbordy do 13 m2 s minimálnym rozostupom 200 m a vývesné štíty na veľkých budovách obchodu a služieb s maximálnou reklamnou plochou do 13 m2 pre jednu prevádzku.

Podrobné znenie pravidiel pre reklamné stavby, vrátane ostatných častí aktuálneho balíčka zmien a doplnkov, nájdete na: https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/58595.pdf

Súvisiaci obsah

Komentáre