MS 2019 – Už zajtra to vypukne!


DOPRAVA V BRATISLAVE

Cestovanie do Bratislavy AUTOM

Ak sa fanúšikovia rozhodnú do hlavného mesta cestovať autom, na jeho odstavenie a zaparkovanie môžu využívať záchytné parkoviská. Na ceste z Trnavy odporúčame využiť záchytné parkovisko na Zlatých pieskoch. Veľmi blízko sa nachádza i záchytné parkovisko v areáli bývalých technických služieb na Technickej ulici. Odtiaľ bude k štadiónu premávať kyvadlová autobusová linka. Ďalšie záchytné parkovisko sa nachádza na Tyršovom nábreží a štvrté parkovisko organizátori umiestnili do Dúbravky k štadiónu ŠKP. Z oboch parkovísk môžu fanúšikovia na presun k štadiónu využívať električkové linky MHD, ktoré majú navyše so vstupenkou na hokejový zápas bezplatne.

Pre fanúšikov z Českej republiky sú prioritne určené záchytné parkoviská v Dúbravke pri štadióne ŠKP a tiež parkovisko na Tyršovom nábreží na brehu rieky Dunaj.

Záchytné parkoviská 2019 IIHF MS

 • Tyršovo nábrežie - 250 osobných vozidiel a 30 autobusov
 • futbalový štadión ŠKP Dúbravka - 295 osobných vozidiel a 25 autobusov
 • Zlaté piesky - 350 osobných vozidiel a 30 autobusov
 • bývalé Technické služby (Technická ulica) - 250 osobných vozidiel

Ako sa dostať zo záchytných parkovísk k štadiónu?

 • záchytné parkovisko Dúbravka, štadión ŠKP - električková linka 4 zo zastávky Horné Krčace smer Zlaté piesky po zastávku Odbojárov,
 • záchytné parkovisko Zlaté piesky - električková linka 4 zo zastávky Zlaté piesky smer Dúbravka po zastávku Odbojárov,
 • záchytné parkovisko Trnávka, Technická ul. - kyvadlová autobusová linka H z parkoviska priamo k Zimnému štadiónu,
 • záchytné parkovisko Tyršovo nábrežie (Petržalka, pri Starom moste) - električkové linky 1 a 3 zo zastávky Sad Janka Kráľa, Divadlo Aréna (smer Hlavná stanica, Rača) s prestupom na zastávke Šafárikovo námestie na linku 4 smer Zlaté piesky po zastávku Odbojárov. V opačnom smere linka 4 zo zastávky Odbojárov s prestupom na zastávke Mariánska na linku 3 smer Petržalka.

Časť pravého pruhu na Bajkalskej ulici od Národného futbalového štadióna po ZŠ Kalinčiakova bude vyhradený pre zájazdové autobusy na nástup a výstup fanúšikov a tiež pre vozidlá TAXI, ktoré budú fanúšikov voziť na zápasy MS.

So vstupenkou na zápas MHD bezplatne

Držitelia vstupeniek na hokejové zápasy šampionátu môžu v deň konania zápasu s touto vstupenkou cestovať MHD bezplatne. Bezplatne môžu MHD cestovať aj akreditovaní účastníci šampionátu.

 

Najbližšie zastávky MHD

Zimný štadión Ondreja Nepelu je dostupný od najbližších zastávok MHD:

 • Zimný štadión - linky 39, 53, 61, 63, 74, 78, 204, 205, 207 - priamo pred budovou Zimného štadióna,
 • Odbojárov - linky 2, 4 - krátky peší presun (cca 300 metrov) po ulici Odbojárov,
 • Bajkalská - linky 75 98 a regionálne autobusové linky Slovak Lines - krátky peší presun (cca 450 metrov) po Trnavskej ceste.
 • Fanzóna pre hokejových fanúšikov bude zriadená na Trnavskom mýte pri výškovej budove Istropolisu priamo pri prestupnom uzle MHD Trnavské mýto a len cca 700 metrov od Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Nachádzajú sa tu zastávky liniek 2, 4, 8, 9, 39, 51, 53, 61, 63, 64, 68, 74, 78, 201, 204, 209.

Ako cestovať zo staníc a letiska:

z Hlavnej stanice

priamou linkou 61 po zastávku Zimný štadión,

alebo priamou linkou 2 po zastávku Odbojárov,

zo železničnej stanice Bratislava-Nové Mesto

priamou linkou 2 po zastávku Odbojárov,

zo železničnej stanice Bratislava-Petržalka

linkou 80 zo zastávky ŽST Petržalka pred staničnou budovou s prestupom na konečnej Kollárovo námestie na linku 207 k Zimnému štadiónu,

linkami 93 a 94 zo zastávky ŽST Petržalka na Panónskej ceste s prestupom na zastávke Zochova na linku 39 k Zimnému štadiónu (smer Súhvezdná),

linkou 93 zo zastávky ŽST Petržalka na Panónskej ceste s prestupom na konečnej Hlavná stanica na linku 61 k Zimnému štadiónu (smer Letisko),

z Autobusovej stanice Nivy

priamou linkou 205 zo zastávky Autobusová stanica pri výškovej budove VÚB (peší presun okolo staveniska novej stanice) po zastávku Zimný štadión,

alebo priamou linkou 78 zo zastávky Twin City (peší presun po Továrenskej ulici) po zastávku Zimný štadión,

z Letiska M. R. Štefánika

priamou linkou 61 po zastávku Zimný štadión

 

Posilnená MHD

Dopravný podnik zabezpečí počas šampionátu posilnenie električkovej, trolejbusovej, aj autobusovej dopravy. Zabezpečený bude aj presun fanúšikov z vlakovej stanice na zimný štadión posilnenými električkami. Dispečing dopravného podniku bude taktiež operatívne po ukončení zápasov posilňovať spoje MHD vloženými vozidlami do premávky MHD. Podrobné informácie o premávke MHD počas majstrovstiev nájdete na: https://www.dpb.sk/sk/sprava/majstrovska-sveta-v-ladovom-hokeji-2019-mhd-na-vstupenku-zadarmo-a-posilnenie-spojov

Parkovanie pre obyvateľov v okolí zimného štadióna

MČ Ružinov vydáva pre obyvateľov v okolí Zimného štadióna O. Nepelu rezidentské karty, aby mali zabezpečené parkovanie. Týka sa všetkých ulíc v MČ Bratislava-Ružinov v lokalite ohraničenej Jégeho, Trnavskou, Bajkalskou, Záhradníckou. Autá pri vstupe do zóny bude kontrolovať polícia a zároveň bude mestská polícia robiť aj ďalšie pravidelné kontroly. Viac informácií nájdte na: http://www.ruzinov.sk/sk/aktuality/view/parkovanie-pocas-ms-v-hokeji.

BEZPEČNOSŤ

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy pripravila v úzkej spolupráci s Krajským riaditeľstvom PZ v Bratislave bezpečnostné opatrenia, ktorými bude zabezpečený zvýšený výkon služby v bezprostrednom okolí Zimného štadióna O. Nepelu. Bezpečnostné opatrenia sú zamerané na ochranu verejného poriadku v okolí fanzóny na Trnavskom mýte, v miestach ubytovania účastníkov podujatia a ubytovaných fanúšikov po celej Bratislave. Zvýšený výkon služby bude aj v centre Starého Mesta, kde sa bude zdržiavať nielen veľa turistov, ale aj účastníkov jednotlivých zápasov počas MS v hokeji. Zvýšený výkon služby bude aj na vlakovej hlavnej stanici, kde sa očakáva asi najväčší pohyb fanúšikov (7x mimoriadny vlak Intercity Macejko z Košíc a taktiež mimoriadne vlaky Českých drah na zápasy českej reprezentácie), z Rakúska, ale i z celého Slovenska. Rovnako budú monitorované aj lokality záchytných parkovísk na Tyršovom námestí, Zlatých pieskoch, ul. Technickej a štadión ŠKP Dúbravka. Situáciu v meste bude monitorovať zvýšený počet policajtov, pričom bratislavských doplnia aj kolegovia z iných miest Slovenska. Z hľadiska preventívnych krokov i dohodnutej koordinácie štátnej a mestskej polície sme pripravení efektívne zasiahnuť aj v prípade mimoriadnych situácií.

INFORMOVANOSŤ

Organizácia Bratislava Tourist Board (BTB) robí všetko pre to, aby sa návštevníci Bratislavy cítili komfortne a boli pre nich dostupné všetky potrebné informácie nielen o šampionáte, ale i o meste. Pre návštevníkov sú pripravené špeciálne anglicko-nemecké mapy s vyznačením fanzóny a štadiónu, liniek MHD, záchytných parkovísk, atraktivít a iných dôležitých informácií, ako i bedeker pre zástupcov oficiálnych delegácií a akreditovaných novinárov. Pripravené sú tiež infopointy na hlavnej železničnej a autobusovej stanici, na železničnej stanici v Petržalke, na letisku, v osobnom lodnom prístave, v pontónovom prístave Huma 6, ale i v centre mesta na Klobučníckej ulici a na Hviezdoslavovom námestí. Špeciálnym infopointom bude interaktívny stánok vo fanzóne, ktorý okrem informácii o meste bude poskytovať zaujímavý priestor pre trávenie času, zábavnú súťaž s hokejovým merkantilom a predaj turistickej karty Bratislava Card.

BTB využilo aj netradičné spôsoby propagácie mesta. Na oboch štadiónoch budú hrať prezentačné videá na „kockách“ nad ľadovou plochou prezentujúce Bratislava Card a samotnú Bratislavu, či pozvánku na ďalšiu návštevu nájdu diváci aj na mantineli ľadovej plochy štadióna Ondrea Nepelu. Zahraniční novinári v press centre sa môžu tešiť na zaujímavé „fun facts“ o Bratislave v ich rodnom jazyku tak, aby im uľahčili spoznanie destinácie, v ktorej sa nachádzajú a kde hrajú ich tímy, aj zábavnou formou.

Všetky informácie o Bratislave, ako aj o hokejových majstrovstvách sveta nájdu návštevníci v troch jazykových mutáciách na stránke www.visitbratislava.com/hokej

ČISTOTA

Okrem dopravných či bezpečnostných opatrení považujeme za rovnako dôležitú aj starostlivosť o čistotu nášho mesta. Strojné zametanie Starého Mesta, Ružinova a časti Nového Mesta v okolí zimného štadióna je nastavené vo frekvencii 5-krát týždenne. Čistenie námestí v centre mesta, kde predpokladáme najväčší pohyb návštevníkov, je zabezpečené 2-krát denne. Odpadkové koše sa budú na námestiach v Starom Meste vyberať 3-krát denne, ostatné raz za deň. Nových 5 košov sme umiestnili aj v okolí štadióna, ktoré sa budú vyberať tiež raz denne. V prípade potreby vieme zabezpečiť ďalšie vysypanie týchto košov prostredníctvom havarijnej čaty (jedna pre Staré Mesto a jedna bude nasadená v okolí štadióna). V prípade potreby zabezpečíme aj mimoriadne zametania a na prípadné lokálne znečistenia budeme reagovať havarijnou čatou. Kontrolu čistoty budeme denne monitorovať.

ŠTADIÓN A FANZÓNA

Zimný štadión O. Nepelu je na šampionát pripravený a veríme, že sledovanie zápasov na ňom bude pre fanúšikov skvelým zážitkom. Z rozpočtu mesta sme vynaložili približne milión eur do modernizácie štadióna (rekonštrukcia osvetlenia, výmena turniketov, výmena kamier, oprava chladiacich veží, oprava videokocky,  vzduchotechniky, ozvučenia, výmena mantinelov, oprava gumených podláh, nového elektrického rozvádzača, rozšírenie siete wifi,...). Nejde o samoúčelnú investíciu iba pre majstrovstvá sveta. Nič z toho, čo sa vymenilo a zrekonštruovalo sa nebude demontovať, bude to slúžiť ďalej. A napríklad pri osvetlení by sa investícia prostredníctvom úspor na elektrickej energii mala vrátiť do troch rokov.

Zážitkom pre fanúšikov nemusia byť len samotné zápasy na bratislavskom štadióne Ondreja Nepelu, ale aj program v oficiálnej fanzóne 2019 IIHF MS. Fanúšikovská „dedina“ pred Istropolisom je neďaleko štadióna, pešo sa tam dostanete zo niekoľko minút. Kapacita bratislavskej fanzóny je 9-tisíc fanúšikov. Na veľkoplošnej obrazovke sa budú, samozrejme, prioritne vysielať slovenské zápasy.

Fanúšikovia, ktorí navštívia fanzónu, majú veľkú šancu vyhrať vstupenky na zápasy MS a dostať sa tak priamo na štadión. Súťaže o vstupenky budú vyhlásené každý deň. Je v nich možné vyhrať i lístky na zápasy slovenskej reprezentácie.

 

OTVÁRACIA DOBA FANZÓNY

Hracie dni s dvomi zápasmi (o 16.15 a o 20.15) – od 14.00 hod.

Hracie dni s tromi zápasmi (o 12.15, o 16.15 a o 20.15) – od 11.00 hod.

Fanzóna svoje brány zatvára 1 hodinu po skončení večerného zápasu

Fanzóna bude otvorená od 10. mája do 26. mája 2019.

Tak ako na štadiónoch, aj na vstupe do fanzóny čakajú fanúšikov bezpečnostné kontroly a osobné prehliadky. Návštevníci musia prejsť bezpečnostným rámom, akým prechádzame pri kontrolách na letiskách. Platí zákaz vnášania nebezpečných predmetov, pyrotechniky, no do fanzóny je tiež zakázané nosiť si vlastné jedlo či nápoje.

Férové taxi

Mesto pripravilo Etický kódex taxikára. Signatári tohto kódexu sa zaväzujú nezneužívať šampionát na neodôvodnené a účelové zvyšovanie cien za prepravu. Podpisom tiež prehlasujú, že sa vyhýbajú akýmkoľvek prejavom intolerancie či diskriminácie zákazníka. Zároveň rešpektujú hlavným mestom odporúčané sadzby základného cestovného:

 1. sadzba za 1 km na území mesta                              max. 2,00 Eur/km
 2. sadzba za nástup do vozidla (nástupné)            max. 4,50 Eur/jazda
 3. sadzba za čakanie                                                  max. 0,30 Eur/min

Signatári kódexu budú mať vozidlá viditeľne označené nálepkou v prílohe.

Súvisiaci obsah

Komentáre