Nadácia mesta Bratislavy – nový transparentný grantový systém


„Mesto Bratislava plánuje vytvoriť moderný a efektívny grantový systém na podporu kultúry, ktorý bude svojou štruktúrou a vyčlenenými zdrojmi reflektovať význam tejto oblasti pre rozvoj mesta a potreby sektora,“ uvádza sa v spoločnom programovom vyhlásení primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2022.

 

Táto priorita vyplynula z analýzy grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis, ktorý existuje od roku 2003, avšak svojím nastavením nevyhovuje súčasným potrebám. V posledných rokoch bol opakovane kritizovaný odbornou verejnosťou a aktérmi v oblasti kultúry, ktorí žiadali grantový systém zásadne prehodnotiť a navrhnúť transparentný systém prideľovania grantov a monitorovania ich implementácie.

 

Nadácia mesta Bratislavy sa svojím poslaním zameria v prvom roku fungovania na podporu rozvoja kultúry a komunitného života mesta v napojení na výzvy, ktorým mesto čelí. Umožní efektívne prepojiť prierezové témy kultúry a komunít do jedného celku. Pridanou hodnotou bude systematická podpora neformálnych iniciatív, ako aj jednotlivcov formou štipendií.

 

V nových formách podpory cez nadáciu vidíme veľký potenciál v podpore nielen právnických osôb, ale aj fyzických osôb a neformálnych skupín. Nadácia nám tiež umožní efektívne nastaviť podporu projektov s medziročnou realizáciou, či poskytovať viacročné granty zamerané na inštitucionálny rozvoj,“ uvádza Zuzana Ivašková, poverená vedením oddelenia kultúry, ktorá bola zvolená za prvú správkyňu nadácie.

 

Nadácia bude podporovať kultúrne a komunitné aktivity, ktoré sú významné pre rozvoj mesta z hľadiska jeho funkcie ako centra metropolitného regiónu (podpora inovácií a kreativity, multikultúrny aspekt, nové formy súčasného umenia, aktivity s dlhodobou tradíciou a i.), ako aj tie, ktoré je potrebné kultúrnou politikou ovplyvňovať (prístup ku kultúre, sociálna inklúzia, vzdelávanie, rozvoj komunít a pod.).

 

Správna rada Nadácie mesta Bratislavy bude mať 9 členov, traja z nich budú zástupcovia mestského zastupiteľstva, dvaja zástupcovia magistrátu a štyria členovia budú z radov odbornej verejnosti.

 

„Som rád, že medzi členmi správnej rady z odbornej verejnosti bude mať nadácia ľudí ako Bohunku Koklesovú, rektorku VŠVU, Borisa Strečanského, popredného odborníka na občiansky sektor, Zuzanu Hekel, ktorá stála za vznikom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy, či Luciu Paškovú, manažérku roka 2019. Sú to ľudia z vysokou reputáciou vo svojich odboroch,“ uvádza Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

 

O nastavení grantových programov v oblasti kultúry a rozvoja komunít chce mesto diskutovať aj s aktérmi a verejnosťou. Verejná prezentácia Nadácie mesta Bratislavy a jej programového zamerania sa uskutoční 18.12.2019 v Primaciálnom paláci. Ďalšie informácie o činnosti nadácie mesto zverejní priebežne v najbližších mesiacoch. Prvé výzvy plánuje nadácia zverejniť začiatkom budúceho roka.

Súvisiaci obsah

Komentáre