Najnovšie informácie o situácii a opatreniach v meste v súvislosti s novým koronavírusom


Rozumieme obavám Bratislavčaniek a Bratislavčanov zo situácie, ktorú riziko infikovania novým koronavírusom prináša. Považujeme preto za dôležité, aby sme jasne vysvetlili nielen kroky, ktoré inštitúcie a mesto robí, ale aj dôvody, prečo k týmto krokom pristupujeme. 

 

Na situáciu v súvislosti s novým koronavírusom sme sa pripravovali dlhšie, a to aj v spolupráci s mestskými časťami, Bratislavským samosprávnym krajom a príslušnými štátnymi organizáciami.

 

V piatok minulý týždeň boli potvrdené prvé prípady ochorenia COVID-19. Od včera máme potvrdené ďalšie 2 prípady. Môžeme v tejto chvíli potvrdiť, že jednou z nich je vodička električky nášho Dopravného podniku. Chceme ubezpečiť, že všetci kolegovia, s ktorými prišla do kontaktu sú preventívne v karanténe, vozidlá boli vydezinfikované. Zároveň môžeme potvrdiť, že druhým potvrdeným prípadom je učiteľka z materskej školy v Ružinove. Mestská časť túto škôlku zatvorila a informovala rodičov o ďalšom postupe.

 

V situácii, v ktorej sa nachádzame, sme prešli z fázy prípravy do fázy spomaľovania šírenia vírusu.

 

Je potrebné povedať, že rozhodujúce kompetencie má štát, prostredníctvom krízového štábu zriadeného na úrovni vlády. Preto naše kroky koordinujeme so štátnymi orgánmi, najmä Úradom verejného zdravotníctva.

 

Opatrenia, ktoré sme prijali, sme sústredili v prvom rade na ochranu seniorov, odolnosť kľúčových služieb a infraštruktúry, spomalenie šírenia vírusu, koordináciu s mestskými časťami najmä v oblasti školstva a verejných podujatí a na transparentné informovanie obyvateliek a obyvateľov.

 

PREČO SPOMALENIE ŠÍRENIA VÍRUSU?

Štatistiky z viacerých krajín v Európe jasne ukazujú, že po prvých potvrdených prípadoch nasleduje rýchly nárast ďalších. Napriek preventívnym opatreniam sa nemôžeme spoliehať, že podobný vývoj nenastane aj na Slovensku, prípadne priamo v Bratislave.

 

Vláda a mesto zaviedli sadu opatrení na zníženie rizika šírenia nákazy. Napríklad:

 • ešte minulý týždeň sme zrušili verejné podujatia organizované mestom, kde sa očakáva väčší počet účastníkov a odporučili sme iným organizátorom, aby zvážili zrušenie svojich podujatí;
 • dezinfikujeme všetky vozidlá MHD a na vozidlách sa automaticky otvárajú všetky dvere na zastávkach;
 • zrušili sme návštevy v zariadeniach pre seniorov, keďže práve seniori sú najzraniteľnejšou skupinou z pohľadu komplikácií pri nakazení novým koronavírusom;
 • zatvorili sme naše kultúrne inštitúcie – mestská galéria, múzeum, knižnica;
 • vydali sme pokyn na zatvorenie našich športových zariadení v správe STaRZ;
 • vydali sme pokyn na zatvorenie ZOO;
 • prijali sme opatrenia na zníženie priameho kontaktu medzi našimi zamestnancami v klientskom centre a na Oddelení miestnych dani, poplatkov a licencií a klientmi;
 • vláda zakázala návštevy v zdravotníckych zariadeniach, pozastavila odlety a prílety z Talianska a zaviedla kontroly na hraničných priechodoch do Bratislavy.

 

Bratislavský samosprávny kraj sa rozhodol prerušiť vyučovanie na všetkých stredných školách, ktorých je zriaďovateľom. Dôvodom pre tento krok je prítomnosť žiakov na viacerých stredných školách z Malackého okresu, kde už prítomnosť nového koronavírusu bola potvrdená.

 

Na základe výsledkov dnešného stretnutia so starostami, starostkami mestských častí bol dnes dohodnutý spoločný postup aj pre základné a materské školy. Od zajtra (teda od utorka 10.3.2020) bude v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí preventívne prerušené vyučovanie na dobu 5 dní. Rovnako budú zatvorené aj centrá voľného času a základné umelecké školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ďalší postup bude závisieť od pokynov zo strany kompetentných orgánov, na ktoré sa obraciame. Odporúčame aj ostatným prevádzkovateľom, aby pristúpili k rovnakému kroku.

 

„Rozumieme, že rodičom detí toto rozhodnutie spôsobí problémy. Opatrenia na spomalenie šírenia vírusu majú na našu spoločnosť rozsiahle dopady. Chápeme, že plošné zatvorenie všetkých základných a materských škôl znamená, že rodičia si musia zabezpečiť starostlivosť o svoje deti. Vieme, že mnohé rodiny sa spoliehajú na starých rodičov, keď deti nemôžu ísť do školy. Pričom práve seniori sú najzraniteľnejší, čo sa týka komplikácií pri tomto ochorení. Chceli by sme preto poprosiť rodičov, aby mysleli aj na toto. V situácii, keď na Slovensku máme potvrdený relatívne malý počet nakazených, sa môžu niektoré opatrenia javiť drasticky. Šírenie tohto vírusu ale musíme spoločne spomaliť. A musíme to robiť zodpovedne voči dopadom na každodenné životy ľudí,“ uviedol primátor hlavného mesta SR Bratislavy, Matúš Vallo.

 

Je dôležité zdôrazniť, že cieľom všetkých spomínaných opatrení je znížiť príležitosti na šírenie infekcie. Nie je možné ich úplne vylúčiť.  Aj preto hovoríme o spomalení šírenia vírusu. Potrebujeme spomaliť šírenie tak, aby sa počet ochorení čo najmenej koncentroval v jednom čase. Toto je dôležité, aby napríklad zdravotnícke zariadenia zvládali poskytovať starostlivosť pacientom, ktorí túto starostlivosť skutočne potrebujú a neboli pod tlakom prílišného počtu prípadov naraz.

 

V tomto úsilí vedia najviac pomôcť samotné obyvateľky a obyvatelia, teda my všetci.

 

Odporúčania odborníkov sú jasné:

 • Pravidelne si umývať alebo dezinfikovať ruky.
 • Nepodávať si ruky (v tejto situácii to, naozaj, nebude neslušné).
 • Ak máte príznaky, vyhnúť sa verejným akciám a verejnosti všeobecne, snažiť sa zostať v domácej izolácii a kontaktovať lekára telefonicky.
 • Správať sa obzvlášť zodpovedne voči seniorom.
 • Riadiť sa informáciami a pokynmi z oficiálnych zdrojov.

 

Mesto bude naďalej obyvateľom aktívne a transparentne poskytovať všetky relevantné informácie o situácii. Sme presvedčení, že iba vďaka dobrej informovanosti sa môžu obyvatelia rozhodovať zodpovedne, adekvátne k situácii a nepodliehať predčasnej panike, najmä v dôsledku neoverených informácií. Všetky informácie o situácii v Bratislave, vrátane odporúčaní a opatrení, naďalej zverejňujeme a neustále aktualizujeme na stránke https://zvladneme.to.

Súvisiaci obsah

Komentáre