Nezávislá skupina expertov potvrdila možnosť električkovej trate pri SND bez negatívnych dopadov na budovu divadla


V pracovnej skupine sa zišli odborníci na akustiku, dopravné inžinierstvo a architektúru z inštitúcií nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, Poľsku, Belgicku, Francúzsku a Švajčiarsku. Do skupiny nominovalo odborníkov aj Ministerstvo kultúry SR a Slovenské národné divadlo. Cieľom nezávislej odbornej skupiny bolo vyhodnotiť, či je technicky možné realizovať v blízkosti SND električkovú trať spôsobom, ktorý zamedzí negatívnym dopadom hluku a vibrácií na divadlo.

Členovia skupiny v spoločnom prehlásení súhlasia, že je možné pred divadlom stavať a prevádzkovať električkovú trať bez výrazného vplyvu na divadlo v prípade, že budú prijaté primerané opatrenia. Prehlásenie obsahuje aj podrobný popis odborných krokov, ktoré bude nutné vykonať, aby sa tieto opatrenia zabezpečili. Zahŕňať majú napríklad technickú kontrolu stavu budovy divadla a garáží, statický a konštrukčný posudok existujúcej konštrukcie garáží, meranie existujúceho charakteru hlučnosti a vibrácií v budove SND, stanovenie cieľových akustických kritérií, meranie hlučnosti a vibrácií v blízkosti koľajových tratí či porovnanie existujúcich električkových tratí vedených v blízkosti divadiel vo svete. Na základe týchto poznatkov bude následne realizovaná štúdia uskutočniteľnosti, ktorá vyhodnotí schopnosť konkrétnych technických riešení naplniť požiadavky na zamedzenie negatívneho vplyvu hluku a vibrácií, ako aj ekonomickú náročnosť týchto riešení.  

Mesto v októbri 2019 verejnosti odprezentovalo výsledky odbornej štúdie, ktorá odporučila trasu po Pribinovej ulici ako najlepšiu pre zavedenie nosného dopravného systému do územia Nového centra, v ktorom sa v najbližších rokoch bude pohybovať 200 tisíc ľudí denne. Ostatných 6 posudzovaných variantov trasy bolo zároveň vyhodnotených ako nerealizovateľné z dôvodu zásadných technických prekážok, pozemkových vzťahov a negatívnych dopadov na dopravu. Nová trať má nosnou koľajovou dopravou prepojiť centrum mesta, Petržalku, Ružinovskú električkovú radiálu a budúcu električkovú radiálu v smere do Podunajských Biskupíc a Vrakune. V Novom centre má zároveň zabrániť dopravnému kolapsu, nakoľko toto územie z pohľadu počtu návštevníkov, pracujúcich a rezidentov nebude možné efektívne obslúžiť individuálnou automobilovou dopravou. 

Nezávislí odborníci spoločným prehlásením teraz potvrdili, že existujú riešenia, ktoré by mali umožniť prevádzku električkovej trate spôsobom, ktorý hlukom alebo vibráciami neohrozí prevádzku divadla. S výstupom medzinárodnej odbornej skupiny sme oboznámili ministerku kultúry, ako aj vedenie Slovenského národného divadla. Ministerstvo kultúry SR ako vlastník pozemkov pred divadlom doteraz nevyjadrilo súhlas s možnosťou trasovania novej električky po Pribinovej aj kvôli obavám o možných dopadoch hluku a vibrácií na budovu divadla. Veríme, že ministerka pod váhou odborných argumentov expertov pristúpi k spoločnej snahe realizovať ďalšie odborné kroky, ktoré budú pokračovať štúdiou uskutočniteľnosti s konkrétnymi technickými riešeniami trate pred divadlom.

Súvisiaci obsah

Komentáre