O pár dní začneme spúšťať bratislavské mestské fontány


Medzi prvými spustenými fontánami budú Ganymedova fontána na Hviezdoslavovom námestí pred budovou SND, fontána Žena s krčahom na Františkánskom námestí, fontána Lev s erbom pred Starou tržnicou na Námestí SNP a fontána Dievča so srnkou na Hviezdoslavovom námestí. Paralelne pri spúšťaní mestských fontán začneme spúšťať aj pitné fontánky. Tento rok pribudnú 2 nové pitné fontánky – Na Hradnom vrchu a v parčíku Svoradova. Ich osadenie sa plánuje v priebehu roka.

Generálny investor Bratislavy pravidelne obnovuje fontány, ktoré má vo svojej správe. Aktuálne sa opravuje Maximilliánova fontána na Hlavnom námestí. Práce v rámci prvej etapy jej rekonštrukcie by mali byť ukončené do konca mája. Plánovaná je aj druhá etapa tejto opravy, v rámci ktorej by sa mal odstrániť vonkajší prstenec z roku 2005 a na východnej a západnej strane fontány by mali byť vybudované schodíky.

V tomto roku sú ešte plánované nasledujúce opravy a obnovy:

  • oprava prasknutého výtlačného potrubia fontány Kvet na Hostinského sídlisku (SLIMÁK),
  • oprava prelomenej kanalizačnej prípojky fontány Drak na Plickovej ulici,
  • oprava výtlačného potrubia fontány Plastika kvetu na Ožvoldíkovej ulici,
  • oprava technologického zariadenia fontány na Jurigovom námestí,
  • modernizácia fontány Planéta mieru na Hodžovom námestí,
  • pamiatková obnova plastiky Žena s krčahom fontány na Františkánskom námestí.

V minulom roku sme opravili a zmodernizovali fontány v niekoľkých mestských častiach. Známou bola napríklad oprava fontány Plastika s raketou v parčíku na Kvačalovej ulici v Ružinove, ktorá okrem moderného viacfarebného nasvietenia obsahuje aj repliku rakety, ktorá zmizla v čase jej vybudovania. Replika plastiky s raketou je po novom obohatená aj o efekt vodnej hmly vytvárajúcej dojem rakety pri štarte. Aj vďaka tomu sa stáva unikátnou „dymiacou“ fontánou v meste. Po desiatkach rokov má fontána svoj pôvodný tvar a vzhľad, ktorý požadovali aj občania prostredníctvom svojich podnetov. Fontána Plastika s raketou je v parčíku od roku 1974 a predstavuje jedinečný obraz vtedajšej doby.

Druhou vyhľadávanou obnovenou fontánou sa stala fontána Rodina hríby na Karloveskej ulici v mestskej časti Karlova Ves. Táto kaskádovitá fontána, ktorá znázorňuje rodinu – rodičov a tri deti z roku 1980, bola nefunkčná. Z bazénov unikala voda a rozvody v strojovni boli skorodované a popukané. Po rozsiahlej rekonštrukcii je fontána v plnej prevádzke a dopĺňa ju nové a moderné nasvietenie v niekoľkých farbách, ktoré je veľmi príjemným spestrením pre verejnosť.

V minulom roku sa podarilo obnoviť aj fontánu Marína na Šafárikovom námestí či fontány v parčíku pred Justičným palácom. 

Bratislava má vyše 150 fontán, z ktorých ale mnohé patria mestským častiam, majiteľom hotelov, nákupných centier a ďalším právnym subjektom. Generálny investor Bratislavy ako správca mestských fontán zabezpečuje údržbu  a prevádzku celkovo 55 zariadení - z toho 41 fontán, 11 pitných fontánok  a 3 studne. 

Súvisiaci obsah

Komentáre