Opatrenia proti šíreniu COVID-19 zasiahli aj prípravy Európskeho týždňa mobility


V stredu 16. septembra začína Európsky týždeň mobility, počas ktorého si ľudia môžu vyskúšať bezplatnú jazdu novými elektrobusmi, dať si opraviť bicykel u cyklodoktora, záujemcovia o ročný predplatný lístok na bratislavskú MHD získajú pri jeho kúpe darček a deti a mládež si môžu zasúťažiť o tri 90-dňové predplatné cestovné lístky.

Počas víkendu 19. a 20. septembra budú cez centrum mesta bezplatne premávať moderné elektrobusy z flotily DPB na trase linky M v intervale 15 minút, pričom zastavovať budú na všetkých zastávkach. Dopravný podnik Bratislava nimi pripomenie motív Európskeho týždňa mobility „Čistejšia doprava pre všetkých“. V interiéri elektrobusov sa budú nachádzať prezentácie úspechov a zlepšení MHD v Bratislave za posledný rok. Linka M bude premávať medzi 10.30 hod. a 18. hod. po trase SND (zastávka električiek oproti historickej budove SND) – Nám. SNP – Štefánikova – Hlavná stanica – Šancová – Račianske mýto – Legionárska – Dostojevského rad – nábrežie – Mostová – SND.

Záujemcovia o ročný predplatný lístok na bratislavskú MHD získajú pri jeho kúpe v predajniach DPB darček, ktorým je vstupenka do Slovenského národného múzea – Historického múzea v priestoroch Bratislavského hradu. Využiť ju môžu napríklad na návštevu výstavy N89 – Cesta k slobode. Platnosť akcie je do rozdania všetkých vstupeniek a platí vo všetkých predajniach DPB.

Deti a mládež môžu takisto súťažiť o tri 90-dňové predplatné cestovné lístky v súťaži „MHD Bingo“. Podmienkou je odfotografovanie sa s trolejbusmi a električkami na aspoň 14-tich linkách. Fotografie – „selfíčka“ môžu byť z interiéru aj exteriéru vozidiel a súťažiaci ich môžu zasielať postupne či naraz do správ na Messenger alebo Instagram Dopravného podniku Bratislava (@dpbratislava). Následne vyžrebujeme troch výhercov, ktorí splnia všetky podmienky. DPB ich vyzve k uvedeniu adresy, na ktorú im bude doručený poukaz na 90-dňový zľavnený PCL a typ PCL (žiacky alebo študentský).

V piatok od 9. do 12. hodiny tiež DPB predstaví svoj elektrobus na akcii „Do školy na bicykli 2020“ na parkovisku Ministerstva dopravy a výstavby SR určenej žiakom základných škôl. Príslušníci Mestskej polície Bratislavy si na školách v Záhorskej Bystrici a so žiakmi Staromestských škôl pripomenú pravidlá cestnej premávky počas dopravnej výchovy.

Mestský bikesharing Slovnaft BAjk  v tomto týždni posilní svoju flotilu o 150 nových BAjkov. Navýšenie počtu bicyklov sa deje aj v súlade s rastom počtu dokovacích staníc v uplynulých týždňoch a celkovým rozšírením systému do mestských častí Vrakuňa, Rača a posilnení v Novom Meste. Spolu je aktuálne k dispozícii 96 dokovacích staníc. Nové BAjky majú väčší solárny panel, ktorý je umiestnený na dne košíka, pričom displej sa presunul na vrch ovládacieho panela, hneď vedľa klávesnice.

Počas Európskeho týždňa mobility je unikátna možnosť získať ročné predplatné žltého Bajku  za symbolickú cenu. Každý deň prví dvaja, ktorí si ročný program zakúpia, ho získajú za 1,20 € namiesto 29,40 €.

Mesto 22.9. inštaluje sčítače cyklistov na Starom moste a na Dvořákovom nábreží. Tieto nám zabezpečia lepšie dáta pri navrhovaní možných cyklotrás. Sčítače budú mať podobu vizuálnych LED panelov a budú v reálnom čase ukazovať počet cyklistov za ten ktorý deň ako i za celý rok a prašnosť ovzdušia.

Bratislavská integrovaná doprava, a.s., v týchto dňoch tiež sprístupnila online dáta o polohách spojov. Poskytujú komplexné informácie o reálnej polohe spojov všetkých štyroch dopravcov, ktorí sú zapojení do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Takéto informácie sú nevyhnutné, aby mohol dispečing plnohodnotne fungovať a zabezpečovať nadväznosti v regióne. Dáta teraz budú prístupné aj cestujúcim, aby mali k dispozícii všetky informácie a tak si mohli lepšie naplánovať svoju cestu. Sprístupňovanie dát prebieha v testovacom režime.

Na základe pozitívneho ohlasu počas minuloročnej akcie v rámci týždňa mobility pripravujeme trvalé riešenie na zníženie ceny za ročný predplatný cestovný lístok. Aj preto nie je možné ponúknuť jednorazovú zľavu na celoročný predplatný lístok počas Týždňa mobility. Proces trvalej zmeny cenníka bol poznamenaný situáciou súvisiacou s COVID-19 a aktuálne je schvaľovanie takejto zmeny ovplyvnené aj rozhodnutím vlády o sociálnom balíčku, ktoré môže výrazne zasiahnuť do tohto návrhu. Na podporu verejnej dopravy bolo spustené predlžovanie predplatených cestovných lístkov platných počas obmedzení pre pandémiu COVID-19.

Vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia nebude možné realizovať hromadnú cyklojazdu mestom, ktorá bola plánovaná počas Európskeho týždňa mobility na sobotu. Nakoľko z predošlých skúseností vieme, že takýchto cyklojázd sa spravidla zúčastňuje viac ako sto ľudí, pre bezpečnosť všetkých Bratislavčaniek a Bratislavčanov sme sa rozhodli túto cyklojazdu odložiť na neskôr.

Z rovnakých dôvodov nevypravíme historické električky, ktoré počas Európskeho týždňa mobility spravidla premávali po Bratislave.

Tento rok si však opäť budú môcť cyklistky a cyklisti dať opraviť bicykle u cyklodoktora, a to v pondelok od 17:00 do 19:00  na Primaciálnom námestí a v utorok na Dvořákovom nábreží v tom istom čase.

V rámci Európskeho týždňa mobility zároveň predstavujeme cykloprojekty, ktoré plánujeme zrealizovať hneď po ukončení povoľovacieho procesu. Sú nimi cyklotrasa Bosáková - napojenie cyklotrasy od Starého Mosta/Chorvátskeho ramena k Mamateyovej ulici, ktorá bola realizovaná v lete. Cyklotrasa Vlárska, kde zlepšíme podmienky pre MHD ako i cyklo riešenie pre cyklistov idúcich od križovatky so Stromovou ulicou po ulicu Stará Klenová, tzv. zabezpečenie pre stúpajúcich cyklistov. Na cyklotrase Krížna pripravujeme dočasné riešenie do doby, kým nebude vybudovaná Ružinovská radiála popri zaparkovaných vozidlách. Po cyklotrase Záhradnícka budú viesť ochranné pruhy v obidvoch smeroch od Svätoplukovej po Miletičovu ulicu. Súvislé ochranné pruhy v oboch smeroch pripravujeme po rekonštrukcii povrchu a zmene režimu v križovatke aj na cyklotrase Pri Kríži a na Rajskej sa schvaľuje zmena dopravného značenia, preorganizovanie parkovania na opačnú stranu a pridanie pruhu pre cyklistov v protismere.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre