Otvárame ulicu Mlynské nivy


Prestavba ulice Mlynské nivy spojená s výstavbou autobusovej stanice sa začala v máji 2018, k jej uzavretiu pre MHD a IAD došlo 18. februára 2019. Pôvodný projekt počítal s otvorením dopravy pre MHD ešte v minulom roku. Hlavné mesto sa však rozhodlo projekt vylepšiť o viacero koncepčných riešení. Realizácia týchto vylepšení v následnej kombinácii s dopadmi koronakrízy znamenali presun otvorenia ulica na november 2020.

Konkrétne vylepšenia:

 • rozšírené chodníky zo 4,2 m na 5,5 m
 • nové bezpečnejšie svetelne riadené priechody pre chodcov
 • bezpečnejšie ostrovčeky pre chodcov
 • presun obojsmernej cyklotrasy na severnú stranu ulice do bezpečnejšieho priestoru za autobusovou zastávkou
 • obojsmerná cyklotrasa aj v južnej strane ulice (po zrušení dočasnej autobusovej stanice)
 • viac zelene, vrátane až 150 stromov
 • spustenie individuálnej a verejnej osobnej dopravy v jednom termíne
 • kvalitnejšie betónové povrchy vozovky pred križovatkami a na zastávkach
 • komplexná výmena inžinierskych sietí
 • obnovenie kanalizácie a vybudovanie novej sútokovej komory
 • podzemný kruhový objazdy pre plynulejšiu dopravu (do prevádzky bude uvedený až po otvorení novej autobusovej stanice v budúcom roku)

 

Podobne ako pri Dúbravsko-Karloveskej radiále sa nám podarilo vylepšiť pôvodný projekt ulice Mlynské nivy a Bratislavčankám a Bratislavčanom tak môžeme odovzdať ešte kvalitnejší priestor. To, čo sa nám podarilo na ulici Mlynské nivy, sa snažíme uplatňovať pri všetkých verejných priestoroch – viac bezpečného miesta na pohyb pre chodcov a cyklistov, viac zelene a podpora verejnej hromadnej dopravy,“ hovorí primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Keďže aj po otvorení ulice budú pokračovať stavebné práce na projekte  Stanica Nivy, v tejto fáze nebude otvorená nová obojsmerná oddelená cyklotrasa na severnej strane ulice, ktorá sa nachádza v stavebnom priestore priľahlej budovy. Zároveň bude trolejbusová linka 202, ktorá sa vráti na svoju pôvodnú trasu cez Mlynské nivy, dočasne obslúžená autobusmi a linka 205 bude obslúžená trolejbusmi na duálny pohon. Trolejbusová linka 212 bude nateraz premávať po obchádzkovej  trase do polovice decembra, kedy v rámci plánovanej zmeny cestovných poriadkov začnú všetky tri trolejbusové linky jazdiť so skolaudovaným trolejovým vedením priamo na ulici Mlynské nivy.

Od pondelka sa otvorí aj Páričkova ulica pre individuálnu automobilovú dopravu jednosmerne - v smere z centra mesta. Na tejto ulici budú v úseku po Revúcku ulicu zároveň prebiehať práce na výmene krytov vozovky, reprofilácii komunikácie, vrátane novej oddelenej cyklotrasy. Po dokončení týchto prác na jar budúceho roku, prípadne skôr ak bude priaznivé počasie, sa na ulicu vrátia parkovacie miesta.

“Mimoriadne nás teší, že Bratislave prinášame moderný a kvalitný mestský bulvár, ktorý je výsledkom aktívnej spolupráce s Magistrátom hlavného mesta. Pripravený je slúžiť všetkým vďaka rovnocennej podpore všetkých druhov mobility. V tejto chvíli otvárame cestu pre individuálnu automobilovú dopravu, autobusovú dopravu vrátane MHD, pre chodcov a cyklistov. Doprava bude obnovená okolo budovy VÚB a taktiež z Továrenskej ulice smerom na Mlynské nivy. Prejazdná bude aj ulica Páričkova. Osobne mám radosť, že sme nedávno v stredovom páse vysadili takmer 30 stromov, celkovo ich v bude v ulici vysadených približne 150, chystáme aj drobnú vianočnú výzdobu, nech tu už aj v tejto sezóne máme príjemné prostredie, hovorí René Popik, riaditeľ HB Reavis Slovakia.

Práce na projekte Stanica Nivy pokračujú

Práce na Stanici Nivy prebiehajú aktuálne najmä na streche, kde HB Reavis začal už aj s výsadbou zelene. V prvej fáze bolo vysadených vyše 50 stromov a kríkov zo 16 rôznych druhov, z ktorých niektoré dosiahnu výšku až 4,5 metra. Strechu však čakajú aj ďalšie fázy výsadby, keďže vo finále na nej bude viac ako 100 stromov a kríkov.

Rovnako pokračujú práce aj v interiéroch Stanice Nivy a na fasádach, kde zasklievajú okná takzvaných „riečnych kameňov“, ktoré je možno vidieť najmä zo strany Mlynských nív. Od strany ulice Páričkovej je už hotová konštrukcia viac ako 11 m vysokej plne automatizovanej cykloveže, ktorá s otvorením Stanice Nivy zaparkuje až 118 bicyklov. Práce na projekte sa postupne presunú do interiéru, kde sa budú v budúcom roku finišovať jednotlivé prevádzky aj samotná stanica tak, aby bol projekt otvorený koncom leta 2021.

V súvislosti s otvorením bulváru sú upravené trasy liniek MHD nasledovne:

 • Linky 21, 25, 50, 70, 88, 202 a 210 budú premávať po pôvodných trasách, ruší sa obchádzka po Páričkovej ulici.
 • Linky 21, 25 a 88 budú začínať pred novou budovou autobusovej stanice.
 • Linka 50 bude premávať cez Mlynské nivy, v smere k OD Slimák cez Svätoplukovu a Páričkovu.
 • Linka 70 bude premávať cez Karadžičovu a Mlynské nivy.
 • Linka 202 bude začínať na Rajskej (Nemocnica sv. Michala) a premávať po Mlynských nivách. Budú ju dočasne obsluhovať autobusy.
 • Linka 210 bude v oboch smeroch zachádzať pred novú budovu autobusovej stanice a bude zastavovať v každom smere na samostatnom nástupišti. Cestujúcim odporúčame venovať zvýšenú pozornosť cieľu spoja, ktorý je zobrazený na informačných tabuliach.
 • Linka 205 bude premávať cez Mlynské nivy a Svätoplukovu. V smere na Trnávku bude do polovice decembra obsluhovať aj zastávku Špitálska.
 • Linky 208, 212 a N72 budú až do času finalizácie trolejového vedenia premávať po obchádzkových trasách. Obnovenie pôvodných trás sa predpokladá v polovici decembra.
 • Linka X72 bude zrušená – nahradí ju linka 202 v pôvodnej trase.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre