Pre bratislavskú ubytovňu Fortuna získalo mesto jedinečný program, ktorý učí deti podnikavosti


Program Budúcnosť INAK deťom a mladým ponúka: 

  • jedinečné kurikulum zamerané na rozvoj zručností budúcnosti: podnikavosti, digitálnych a mäkkých zručností,
  • stretnutia s úspešnými a inšpiratívnymi osobnosťami zo sveta biznisu, kultúry či vedy, napr. astrobiologička Michaela Musilová, zakladateľ Martinusu Michal Meško, Lucia Šicková, spoluzakladateľka  Pixel Federation a iní.

Slovenskí tínedžeri nemajú sebavedomie aktívne prispievať k riešeniu problémov, vyplýva to z výsledkov testovania OECD*. Program Budúcnosť INAK, za ktorým stojí Nadácia Pontis, sa preto zameriava už na žiakov základných škôl a poskytuje priestor na rozvoj ich schopností, zručností a potenciálu, bez ohľadu na prostredie, z ktorého pochádzajú.  

Program Budúcnosť INAK, ktorý nadácia vytvorila s renomovanými odborníkmi na vzdelávanie, umožní deťom spoznať vlastný potenciál, naučiť sa pracovať s technológiami, či byť nositeľmi pozitívnej zmeny vo svojom okolí.  

 „Účastníčky a účastníkov podporujeme, aby vytvorili vlastnú sociálnu inováciu, teda riešenie na problém, ktorý vidia vo vlastnom okolí. Aj žiak základnej školy môže prispieť k rozvoju svojho regiónu, či vyriešiť problém v miestnej komunite. Stačí mu dať iba príležitosť,“ hovorí Daniela Kellerová, senior programová manažérka Nadácie Pontis. 

Najnovšie technológie aj inšpiratívni hostia, ktorých bežne nestretnete 

Mestská ubytovňa bude viesť program Budúcnosť INAK vo vlastnej réžii. V rámci nízkoprahového pôsobenia bude spočiatku otvorený pre ubytované deti, v budúcnosti sa uvažuje jeho sprístupnenie aj pre deti z blízkeho okolia, napríklad z MČ Dúbravka.

„Nadácia Pontis poskytne know-how, tréningy pre pracovníkov s mládežou či pracovné listy a možnosť zúčastňovať sa na výletoch a ďalších aktivitách,“ dopĺňa D. Kellerová z Nadácie Pontis.  

„Vďaka programu Budúcnosť INAK môžu naši mládežníci vo veku 13 – 15 rokov nadobudnúť cenné vedomosti, ktoré sa im určite zídu. Rozšíria si obzory z oblastí nových technológií, mäkkých zručností aj podnikania, a to všetko hravou formou,“ uvádza Matúš Ferenčík zo sekcie sociálnych vecí bratislavského magistrátu, pod ktorú mestská ubytovňa Fortuna spadá.  

V rámci pilotnej, skrátenej verzie bude program trvať 6 mesiacov, do júna tohto roka. Účastníci už majú za sebou niekoľko stretnutí a z online prostredia sa pomaly presúvajú aj do klubovne ubytovne. Ubytovňa Fortuna okrem ubytovania plní aj sociálno-podpornú funkciu a zabezpečuje rozvoj potenciálu a osobnostného rastu ubytovaných detí.

Program Nadácie Pontis umožňuje deťom naučiť sa a zdokonaliť v digitálnych zručnostiach, ako napríklad programovanie prostredníctvom mini počítačov – micro:bitov. Účastníci programu tiež môžu aj absolvovať návštevy lokálnych firiem aj webinárov s inšpiratívnymi osobnosťami zo sveta biznisu, vedy, kultúry. Po skončení skúšobnej prevádzky a vyhodnotení úspešnosti projektu plánuje Fortuna v tomto programe naplno pokračovať od 1. septembra 2022 počas nasledujúcich 3 rokov.  

„Pre Fortunu zároveň získame unikátny dizajn manuál na vytvorenie inovatívneho coworkingového centra pre mladých, ktorý budú môcť využívať na samostatnú prácu, či skupinové tímové aktivity aj mimo hlavného programu,popisuje benefity spolupráce s nadáciou M. Ferenčík. O vytvorení tohto priestoru ubytovňa rokuje s partnermi zo súkromného sektora. 

Spolupráca troch sektorov 

Fortunu prepojila s Nadáciou Pontis Tatiana Švrčková zo Slovak Telekom, ktorý finančne podporil vznik jedinečnej metodiky Budúcnosť INAK. „Keď ubytovňa hľadala ucelený program pre mladých, ktorý by zahŕňal prácu s technológiami, a obrátila sa aj na nás, hneď mi napadlo odporučiť Budúcnosť INAK. Tým, že sme podporili vznik jedinečnej metodiky programu, verila som, že spojenie s Fortunou zafunguje,“ vysvetľuje T. Švrčková. Telekom zároveň Fortune daruje sadu minipočítačov, vďaka ktorým môžu mladí ľudia rozvíjať digitálne zručnosti. 

Spolupráca Pontisu, mestskej ubytovne a Telekomu je pozitívnym príkladom toho, ako možno užitočne prepojiť 3 odlišné sektory s cieľom šíriť sociálne inovácie: neziskový, ktorý program vyvinul, biznisový, ktorý ho podporila, a samosprávy, ktorá umožnila jeho fungovanie.

*OECD (2020), PISA 2018 Results (Volume VI): Are Students Ready to Thrive in an Interconnected World?, PISA, OECD Publishing, Paris 

O Budúcnosti INAK

Budúcnosť INAK je mimoškolský program pre mladých vo veku od 11 do 15 rokov. Projekt je zameraný na vytváranie inovatívnych klubov, v ktorých ponúkame žiakom a žiačkam základných škôl 3-ročný vysoko kvalitný program na rozvoj podnikavosti, digitálnych a mäkkých zručností. Prvé centrum Budúcnosti INAK vzniklo v roku 2019 v Trnave, druhé sa otvorilo v septembri 2021 vo Zvolene.

Budúcnosť INAK prináša deťom príležitosti na rozvoj ich schopností, povzbudzuje ich, aby si všímali svoje okolie, rozmýšľali o svete inak a riešili problémy, ktoré vidia okolo seba. Posilňuje ich potenciál, aby mali šancu na lepšiu budúcnosť.

www.buducnostinak.sk

O ubytovacom zariadení Fortuna

Ubytovacie zariadenie Fortuna je zriadené ako účelové zariadenie hlavného mesta SR Bratislavy za účelom poskytovania prechodného ubytovania vybraným skupinám obyvateľom Bratislavy. Ubytovňa Fortuna poskytuje svojím obyvateľom služby prechodného ubytovania, ako aj základného sociálneho poradenstva. Cieľovými skupinami sú rodiny a osamelí rodičia s nezaopatrenými deťmi bez zabezpečenia bývania, odchovanci detských domovov po ukončení ústavnej starostlivosti (do 35 veku), týrané osoby a obete domáceho násilia po písomnom doporučení krízového strediska.

Súvisiaci obsah

Komentáre