Primátor Matúš Vallo sa stretol s vedúcimi predstaviteľmi diplomatických misií a zahraničných kancelárií v SR


Novoročný obed je vhodnou príležitosťou na stretnutie sa na menej pracovnej úrovni a je užitočným momentom pre ďalší rozvoj dobrých vzťahov a spolupráce mesta s partnermi z diplomatickej alebo zahraničnej sféry.

Išlo o prvé stretnutie novozvoleného primátora hlavného mesta SR Bratislavy s vedúcimi predstaviteľmi diplomatického zboru v SR a s ďalšími vedúcimi zahraničných kancelárií so sídlom v Bratislave, s ktorými Bratislava celoročne spolupracuje na rôznych spoločných projektoch zahraničnej spolupráce buď priamo na úrovni hlavného mesta alebo bratislavských mestských organizácií.

Súvisiaci obsah

Komentáre