Pustili sme sa do nevyhnutnej obnovy vozidlového parku


Magistrát hlavného mesta dlhodobejšie plánoval obnovu zastaraného vozidlového parku. Takmer polovica áut zo všetkých vozidiel, ktoré v súčasnosti využíva, je starších ako 12 rokov a najazdených majú v priemere cez 207-tis. kilometrov. Ide pritom o autá, ktoré sa využívajú najmä pri správe a údržbe ciest, či zabezpečení čistoty mesta.

Mesto sa v obstarávaní spojilo s mestskou spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., ktorá rovnako potrebuje obnoviť časť vozidlového parku pre zabezpečenie svojej činnosti a zlepšenie údržby mesta. Cieľom takéhoto spojenia dvoch subjektov (ktoré sa v obstarávaní často nepoužíva) je dosiahnuť pokiaľ možno čo najväčšiu úsporu z rozsahu. Ďalším opatrením, ktorým mesto sleduje získanie lepších cenových ponúk, je rozdelenie zákazky do 6 samostatných častí. Vytvára to predpoklady na to, aby v každej časti uspela tá najvýhodnejšia ponuka a zároveň sa tak vyhýbame prípadným situáciám, ak by sa úspešný dodávateľ usiloval ponúkanú nízku cenu za jeden typ vozidla vynahradiť vyššou cenou za iný typ.

Výsledkom vyhlásenej súťaže má byť uzatvorenie rámcovej dohody na dodávku motorových vozidiel. Zákazka je rozdelená podľa typov áut, ktoré spolu s OLO, a. s. obstarávame. Konkrétne:

  • Osobný automobil nižšej triedy s hybridným pohonom – max. 20 ks,
  • Osobný automobil strednej triedy s hybridným pohonom – max. 5 ks,
  • Osobný automobil SUV 4x4 s hybridným pohonom – max. 3 ks,
  • Viacúčelové dodávky – max. 6 ks,
  • Osobný automobil 4x4 – max. 3 ks,
  • Osobný automobil SUV 4x4 – 1 ks. 

Maximálna suma, ktorú mesto a spoločnosť OLO, a. s. plánujú do dodania uvedených 38 vozidiel investovať, je približne 700-tis. €. Keďže však výsledkom súťaže bude uzatvorenie rámcovej dohody, hlavné mesto ani OLO, a. s. nie sú povinní objednať a odobrať všetky vozidlá. V každom prípade už z podmienok súťaže je zrejmá snaha o značnú úsporu. Možno to pre porovnanie ilustrovať na príklade tzv. osobných áut vyššej triedy. Kým napríklad v roku 2008 mesto obstaralo AudiA6 v sume takmer 66-tis.€, teraz je pri aute rovnakej kategórie vyhradených max. 35-tis.€.

Dĺžka trvania zákaziek vo všetkých častiach obstarávania je dva roky. Ponuky k tendru sa majú otvárať 15. januára 2020. Kritériom vyhodnocovania ponúk bude najnižšia cena za jedno vozidlo. Podrobné informácie vrátane technickej špecifikácie nájdete tu: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5770/summary

Súvisiaci obsah

Komentáre