Služby OLO počas júlového sviatku 2021


Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu a bioodpadu bude počas štátneho sviatku 5. 7. 2021 (pondelok) prebiehať bez zmeny, tj. podľa bežného harmonogramu platného na tento deň.

Zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste 2 bude v pondelok 5. júla zatvorený. Počas pracovných dní je zberný dvor otvorený od 8.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 18.00.
Zberný dvor Rača na ul. Pri Šajbách 1 bude tiež zatvorený; otvorený je v utorok a štvrtok od 11.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 15.00.

ZEVO (Zariadenie na energetické využívanie odpadu, pôvodne Spaľovňa Bratislava) bude zatvorené. Počas pracovných dní je ZEVO otvorené v čase od 6.00 do 14.00 a v sobotu od 6.00 do 11.30.

Zákaznícke centrum bude dostupné v skrátených hodinách od 7.00 do 12.00 a vybavuje výlučne e-mailové (zakazka@olo.sk) a telefonické (02/50 110 111) požiadavky.

Služby OLO júl 2021

5.7. pondelok (štátny sviatok)

Zákaznícke centrum: 7:00 - 12:00

Odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu (papier, plasty, sklo) a bioodpadu: podľa harmonogramu

Zberný dvor OLO, Stará Ivanská cesta 2: ZATVORENÉ

Zberný dvor Rača, Pri Šajbách 1: ZATVORENÉ

ZEVO: ZATVORENÉ

6.7. utorok

Zákaznícke centrum: 7:00 - 16:00

Odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu (papier, plasty, sklo) a bioodpadu: podľa harmonogramu

Zberný dvor OLO, Stará Ivanská cesta 2: 8:00 - 18:00

Zberný dvor Rača, Pri Šajbách 1: 11.00 - 18:00

ZEVO: 6:00 - 14:00

7.7. streda

Zákaznícke centrum: 7:00 - 16:00

Odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu (papier, plasty, sklo) a bioodpadu: podľa harmonogramu

Zberný dvor OLO, Stará Ivanská cesta 2: 8:00 - 18:00

Zberný dvor Rača, Pri Šajbách 1: ZATVORENÉ

ZEVO: 6:00 - 14:00

8.7. štvrtok

Zákaznícke centrum: 7:00 - 16:00

Odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu (papier, plasty, sklo) a bioodpadu: podľa harmonogramu

Zberný dvor OLO, Stará Ivanská cesta 2: 8:00 - 18:00

Zberný dvor Rača, Pri Šajbách 1: 11.00 - 18:00

ZEVO: 6:00 - 14:00

9.7. piatok

Zákaznícke centrum: 7:00 - 16:00

Odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu (papier, plasty, sklo) a bioodpadu: podľa harmonogramu

Zberný dvor OLO, Stará Ivanská cesta 2: 8:00 - 18:00

Zberný dvor Rača, Pri Šajbách 1: ZATVORENÉ

ZEVO: 6:00 - 14:00

10.7. sobota

Zákaznícke centrum: ZATVORENÉ

Odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu (papier, plasty, sklo) a bioodpadu: podľa harmonogramu

Zberný dvor OLO, Stará Ivanská cesta 2: 8:00 - 18:00

Zberný dvor Rača, Pri Šajbách 1: 8:00 - 15:00

ZEVO: 6:00 - 11:30

11.7. nedeľa

Zákaznícke centrum: ZATVORENÉ

Odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu (papier, plasty, sklo) a bioodpadu: nevykonáva sa

Zberný dvor OLO, Stará Ivanská cesta 2: ZATVORENÉ

Zberný dvor Rača, Pri Šajbách 1: ZATVORENÉ

ZEVO: ZATVORENÉ

* Zákaznícke centrum zabezpečuje výlučne telefonické (02/50 110 111) a e-mailové (zakazka@olo.sk) vybavenie požiadaviek.

Súvisiaci obsah

Komentáre