Služby OLO počas novembrových sviatkov 2021


Zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste 2 bude dňa 1.11. a 17.11. zatvorený; počas pracovných dní je zberný dvor otvorený v čase od 8.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 18.00.

Zberný dvor Rača na ulici Pri Šajbách 1 bude dňa 1.11. a 17.11. zatvorený; počas týždňa je otvorený vo štvrtok od 11.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 15.00.

ZEVO (Zariadenie na energetické využívanie odpadu, st. názov Spaľovňa Bratislava) neprijíma odpad od externých zákazníkov počas sviatkov. Počas pracovných dní je ZEVO otvorené v čase od 6.00 do 14.00 a v sobotu od 6.00 do 11.30.

Zákaznícke centrum bude počas sviatkov dostupné v skrátených hodinách od 7.00 do 12.00 a vybavuje výlučne e-mailové (zakazka@olo.sk) a telefonické (02/50 110 111) požiadavky.


Súvisiaci obsah

Komentáre