Smart City projekt ATELIER - Inteligentné mestá riadené komunitami sa zameria na rozvoj pozitívne energetických oblastí


Projekt s názvom ATELIER  - Inteligentné mestá riadené komunitami  (Amsterdam / Bilbao Smart City and Community lighthouse project) je zameraný na rozvoj pozitívne energetických oblastí (Positive Energy Districts - PED) s hlavnými ambíciami udržateľnosti a uhlíkovej neutrality, realizovaný v 8 európskych mestách: v dvoch pilotných majákových (Lighthouse) mestách projektu – v holandskom Amsterdame a španielskom Bilbau so zapojením tzv. "Fellow cities" - spolupracujúcich miest - Bratislava, Budapešť, Kodaň, Krakov, Matoshnos (Portugalsko) a Riga. Projekt zahŕňajúci 30 partnerov z 11 európskych krajín predstaví inovatívne riešenia, ktoré integrujú budovy s inteligentnou mobilitou a technológiami a energiu viac vytvárajú než spotrebúvajú - projekt tak vytvorí energetický prebytok 1 340 MWh primárnej energie a ušetrí 1,7 kt CO2 a 23 t emisií NOx. Spolupracujúce mestá (Bratislava, Budapešť, Kodaň, Krakov, Matosinhos a Riga) budú replikovať a prispôsobovať úspešne implementované riešenia a poslúžia ako testovacie lokality pre budúce inteligentné mestá.

Na dosiahnutie úspešnej implementácie opatrení na úsporu energie stavia projekt ATELIER občanov do centra všetkých svojich aktivít. Obyvatelia, miestne iniciatívy a energetické spoločenstvá budú zapojené do rozhodovacích procesov a aktivít a budú sa intenzívne zapájať do rozvoja technických riešení počas celého projektu. Občania budú zapojení do inovačných ateliérov s cieľom dosiahnuť maximálny vplyv pre rozvoj PED.

Konzorcium projektu ATELIER tvoria: mesto Amsterdam (Holandsko), mesto Bilbao (Španielsko), Tecnalia (Španielsko), TNO (Holandsko), Cartif (SP), De Waag Society (Holandsko), Amsterdam University of Applied Sciences (Holandsko), Paul Scherrer Institute (SW), Steinbeis-Europa-Zentrum (Nemecko), mesto Budapešť (Maďarsko), mesto Matosinhos (Pprtugalsko), mesto Riga (Lotyšsko), mesto Kodaň (Dánsko), mesto Bratislava (Slovensko), mesto Krakow (Poľsko), DEUSTOTECH (Španielsko), Cluster Bilbao (Španielsko), IBERDROLA (Španielsko), TELUR (Španielsko), EVE (Španielsko), SPECTRAL (Holandsko), Republica Development VOF (Holandsko), Developer Poppies Location (Holandsko), Amsterdam Institute for Metropolitan Solutions (Holandsko), Waternet (Holandsko), DNV-GL (Holandsko), Greenchoice (Holandsko), Civiesco (Taliansko), Zabala Innovation Consulting (SP), Fraunhofer ITWM (Nemecko). Koordinátorom projektového konzorcia je mesto Amsterdam.

Frank Tazelaar, vedúci útvaru udržateľnosti mesta Amsterdam uviedol, že „Našou víziou je vytvoriť špecializované inovačné ateliéry PED s cieľom posilniť miestny inovačný ekosystém a odstrániť právne, finančné alebo sociálne prekážky zavádzania inteligentných riešení. Inovačné ateliéry budú sebestačné a budú pokračovať dlho následne po ukončení projektu, a tak budú motormi na zdokonaľovanie a replikáciu riešení v mestách projektu ATELIER a mimo nich v Európe a vo svete. Okrem toho prostredníctvom aktívneho vzdelávacieho programu zachytíme a odovzdáme poznatky a skúsenosti získané z našich inovačných ateliérov“.

„S projektom ATELIER skutočne chceme vydláždiť cestu pre „pozitívne“ mestá v Európe. Preto každé z našich ôsmich zapojených miest vypracuje víziu mesta - City Vision 2050, ktoré budú predstavovať dlhodobú cestovnú mapu pre zdokonaľovanie riešení. Hlavným cieľom je zabezpečiť plynulú premenu mesta od plánovania k implementácii a ďalšie rozširovanie a replikáciu riešení,“ vysvetľuje Eduardo Zabala zo spoločnosti Tecnalia Research & Innovation, vedúci práce na City Vision 2050.

Čoskoro bude spustená webstránka projektu ATELIER www.smartcity-atelier.eu ako aj publicita cez sociálne médiá  (Twitter: @AtelierH2020) pre komunikáciu a spoluprácu partnerov projektu ATELIER a spoluprácu a výmenu poznatkov smart city riešení.

Tento projekt získal financovanie z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 na základe dohody o grante č. 864374

Súvisiaci obsah

Komentáre