Spájame sily pre najzraniteľnejších


Dve vytvorené pracovné skupiny budú zamerané na zdravotno-epidemiologické opatrenia v prospech ohrozených skupín, najmä starších obyvateľov a ľudí bez domova. Opatrenia zo strany štátu často nezohľadňovali potreby a možnosti miest pri zavádzaní opatrení ako napríklad vytvorenie COVID zón vo veľkokapacitných zariadeniach, či vytvorenie karanténnych mestečiek pre ľudí bez domova. Podporu potrebuje Bratislava, ale aj ďalších 37 miest, ktoré majú povinnosť postarať sa o svoje najzraniteľnejšie obyvateľky a obyvateľov. Preto spájame sily.

Ponúkame odborníkov a odborníčky, ktorí v našich mestách a jeho službách počas posledných mesiacov už ukázali, že dokážu množstvom realizovaných užitočných opatrení ochrániť seniorov či ľudí bez domova a to ešte pred tým, ako tieto opatrenia začal navrhovať štát.

Naším záujmom je dosiahnuť dohodu, posilniť spoluprácu a nájsť funkčný nástroj pre výber vhodných budov na karanténne priestory. Chceme sfunkčniť nadväzné procesy na karanténu pre ľudí bez domova ako je napríklad testovanie, či realizáciu preventívnej karantény pre seniorov odkázaných na sociálnu službu. Expertné skupiny budú hovoriť aj o významnom preventívnom opatrení - možnosti sebaizolácie pre ľudí bez domova, ktorí nemajú ako chrániť seba a ostatných v bezpečí vlastného domova. Veľkou témou je aj testovanie zamestnancov zariadení dlhodobej starostlivosti, ktorí predstavujú z epidemiologického hľadiska pre zraniteľnú skupinu seniorov zvýšené riziko. Chceme nastaviť akčný plán, z ktorého bude jasný režim zriaďovania prípadných COVID-zón najmä vo veľkokapacitných zariadeniach sociálnych služieb a v ktorom nás podporí aj vláda.

Členmi pracovných skupín budú jednak zástupcovia ministerstva zdravotníctva, ministerstva práce a sociálnych vecí, Úradu verejného zdravotníctva a experti mesta Bratislava, či členov Únie miest a mimovládnych organizácii.

Získame čas, ktorý môžeme spoločne využiť pred prípadnou druhou vlnou epidémie na to, aby sme boli lepšie pripravení a aby naše konanie mohlo byť proaktívne, čím zvýšime bezpečnosť našich najzraniteľnejších a s tým aj bezpečnosť všetkých ľudí v našich mestách.

Súvisiaci obsah

Komentáre