Spustenie Karloveskej radiály a zmeny v linkovaní električiek


Rekonštrukcia tejto električkovej radiály bola nevyhnutná. Ak by k nej mesto nepristúpilo, hrozilo by jej kompletné odstavenie. Počas modernizácie trate, ktorá sa začala koncom júna 2019, boli komplet odstránené staré koľajnice a trolejové vedenie, odstránený koľajový zvršok a následne odťažený aj starý koľajový spodok. Vybudovalo sa nové podložie, osadili nové stĺpy trakčného vedenia, položených bolo 9520 metrov nových koľajníc, natiahnutých 4860 metrov nového trolejového vedenia, vyliatych 3500 kubíkov betónu na pevnú jazdnú dráhu. Osadený bol nový mobiliár s USB portami na lavičkách. Väčšina trate bude pokrytá zeleným kobercom zo sukulentov rodu Sedum (Rozchodník), ktorý zníži hladinu hluku a zároveň bude tlmiť prehrievanie mesta. V čase najväčšieho nasadenia bolo denne na stavbe 250-300 pracovníkov.

Napriek tomuto nasadeniu sprevádzali práce na modernizácii trate viaceré komplikácie, ktoré viedli k výslednému zdržaniu. Prvé zdržanie spôsobili objektívne prekážky – zle zakreslené inžinierske siete nachádzajúce sa v inej hĺbke ako v nákresoch a tiež siete neznámych vlastníkov. Tieto si vyžiadali aj zmeny v projektovej dokumentácii. Ďalšie zdržanie spôsobili problémy jedného z členov konzorcia, ktoré rekonštrukciu zabezpečuje, a ktoré budú riešené zmluvnou pokutou.

Za finálnym zdržaním spustenia električky do Karlovej Vsi bol však spor s majiteľmi pozemkov pod meniarňou v Dolných Krčacoch, pre ktorý nebolo skôr možné vykonať technické skúšky električky potrebné pre sprevádzkovanie trate. Napokon sme pristúpili ku krajnému a provizórnemu riešeniu napájania trakčného vedenia z náhradného zdroja. V tomto režime je aj v súčasnosti električka do Karlovej Vsi spustená. Tisíce Karlovešťanov, ktorí využívali toto električkové spojenie s centrom, sa tak k nemu opäť môžu vrátiť.

Popri prevádzke linky budú ešte pokračovať niektoré dokončovacie práce. Na niektorých zastávkach chýbajú časti kovového zábradlia, nie je kompletne vyznačené trvalé dopravné značenie a funkčná svetelná signalizácia. Dokončovať sa budú aj vegetačné úpravy a na zastávke Karlova Ves (po novom Kútiky) sa bude ešte pracovať na osadení výťahov. Lávka pre chodcov Nad Lúčkami sa bude dokončovať na budúci rok. Jej stav bol totiž horší, ako predpokladal projekt rekonštrukcie. Všetky tieto dokončovacie práce sa budú robiť v januári a v prípade vegetácie a komunikácií na jar, hneď, ako to umožní počasie. Platí však, že tieto dokončovacie práce už nebudú mať negatívny vplyv na funkčnosť električiek.

Mesto oceňuje pri informovaní verejnosti a pri plánovaní a schvaľovaní dopravných obmedzení aktívnu spoluprácu so starostkou Karlovej Vsi Danou Čahojovou, starostom Dúbravky Martinom Zaťovičom, úradom BSK a jeho županom Jurajom Drobom a tiež s Krajským dopravným inšpektorátom.

Spolu so spustením zmodernizovanej radiály v Karlovej Vsi posilňuje DPB, a.s. kapacity električkovej dopravy v celom meste. Nové trasovanie liniek potrvá až do ukončenia budúcoročných rekonštrukcií električkových tratí v septembri 2020: rekonštrukcia časti račianskej električkovej radiály, na Blumentáli a Americkom námestí a ďalšie etapy modernizácie Dúbravsko-Karloveskej radiály.

Všetky informácie sú dostupné na stránke https://dpb.sk/…/elektricky-v-bratislave-cakaju-pozitivne-z…

Najvýznamnejšie zmeny v organizácii MHD sú:

  • Do Karlovej Vsi budú premávať linky 4 a 9, po otvorení druhej etapy do Dúbravky predĺžime linku 4.
  • Do spustenia prevádzky električky do Dúbravky dvojnásobne posilňujeme náhradnú autobusovú linku X5.
  • Linku 1 do Petržalky nahradí linka 3 kvôli potrebe presunúť všetkých 30 obojsmerných električiek, ktorými disponuje DPB, na obsluhu úseku počas plánovanej rekonštrukcie električkovej trate v Rači.
  • Zahusťujeme dopravu a navyšujeme kapacitu v špičkách aj mimo nich.
  • Medzi ktorýmikoľvek zastávkami električiek bude stačiť maximálne jeden prestup.
  • Meníme názvy niektorých zastávok podľa zaužívaných názvov lokalít.
  • Nové linkovanie je pripravené na ďalšie stavebné práce v roku 2020.

Po spustení týchto električkových zmien budú cestujúcej verejnosti počas prvého týždňa na vybraných zastávkach nápomocní informátori, ktorí odpovedia na otázky a poskytnú informačný leták obsahujúci popis zmien a nové schémy MHD. Veríme, že vám plánované zmeny prinesú komfortnejšie cestovanie verejnou dopravou.

Súvisiaci obsah

Komentáre