Stretnutie s obyvateľmi Dúbravky – aj o nájomných bytoch Pri kríži, či električkovej radiále


Primátor hlavného mesta Bratislavy Matúš Vallo spolu so starostom mestskej časti Dúbravka Martinom Zaťovičom na stretnutí s Dúbravčanmi oficiálne oznámili, že bytový dom určený pre náhradné nájomné bývanie sa v lokalite Pri kríži stavať nebude. Mesto ako majiteľ pozemku bude v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Dúbravka hľadať možnosti jeho ďalšieho využitia, či už na parkovisko, detské ihrisko alebo iný typ verejného priestoru. Zároveň hľadáme v Dúbravke nový priestor, pozemok alebo budovu pre náhradné nájomné bývanie. Spolu so starostom mestskej časti Martinom Zaťovičom prechádzame viaceré možnosti a lokality.

„Na rozdiel od výstavby Pri kríži chceme priniesť Dúbravke komplexné riešenie nielen bytového domu, ale aj verejného priestoru a dopravy, aby bol pridanou hodnotou aj pre Dúbravčanov. A chceme to predtým riadne odkomunikovať s Dúbravčanmi“, uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

„Ďakujem Dúbravčanom, ktorí v roku 2017 stáli pri nás a spoločne s poslancami bojovali proti výstavbe, strážili sme plot, pozemok na ulici Pri kríži. Nebolo to zbytočné,“ dodal starosta Dúbravky Martin Zaťovič.

Druhou diskutovanou témou na stretnutí bolo aj to, kedy sa začne očakávaná modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály. Ako informoval primátor Bratislavy, záujmom mesta aj po dohode so starostkou Karlovej Vsi a starostom Dúbravky bolo začať toto leto čo najskôr. Do plánov nám však vstúpil Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý vyhodnocoval súťaž zorganizovanú ešte minulým vedením mesta, a napadol vylúčenie jedného z uchádzačov.

„Musíme rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie akceptovať a vyhodnotiť aj ponuku od neoprávnene vylúčenej firmy. Pokiaľ by tento uchádzač dal lepšiu ponuku ako súčasný víťaz, museli by sme začať prakticky odznovu a pripravovať zmluvu aj celý projekt rekonštrukcie s týmto novým dodávateľom. Zatiaľ nevieme povedať, do akej miery rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie ohrozí plánovaný začiatok. Budeme to vedieť najskôr o dva týždne po znovuposúdení ponúk“, vysvetlil primátor Bratislavy.

Rovnako dlhoočakávané je aj rozšírenie Harmincovej ulice, ktorá je dôležitou spojnicou Dúbravky s mestom, respektíve s výpadovkou na Stupavu a Českú republiku. Rozširovanie tejto ulice sa pripravuje už niekoľko rokov. Zámer však brzdí doriešenie zdĺhavých majetkoprávnych vzťahov. S majiteľmi časti pozemkov sme sa už v tomto roku stretli. Súhlasili s odkúpením. Veríme, že čoskoro budeme vedieť spustiť potrebné procesy a po výbere zhotoviteľa začať s výstavbou.

Súvisiaci obsah

Komentáre