V Bratislave začalo fungovať veľkokapacitné Asistenčné centrum pomoci


Bratislava zriadila hneď v prvých dňoch po začiatku invázie na Hlavnej vlakovej stanici Bod prvého kontaktu a podpory, v rámci ktorého poskytuje ľuďom utekajúcim z Ukrajiny základnú prvotnú podporu. Od jeho spustenia ho využilo už cez 15 tisíc ľudí z Ukrajiny, z toho pomoc s ubytovaním potrebovalo viac ako 2 tisíc z nich. Hlavné mesto súčasne pripravovalo zriadenie veľkokapacitného Asistenčného centra pomoci (ACP) na Bottovej ulici, s cieľom, sústrediť všetky dôležité služby pre utečencov na jedno miesto.

,,Som veľmi rád, že sa nám podarilo spojiť kľúčových aktérov a dostať pod jednu strechu všetky základné služby a podporu, ktoré ľudia utekajúci pred vojnou potrebujú bezprostredne po príchode do nášho mesta. Nebudú tak čeliť ďalšiemu stresu s vyhľadávaním služieb roztrúsených po celom meste. Časom môže v centre tiež vzniknúť miesto, kde sa budú môcť ľudia z Ukrajiny, ktorí v Bratislave už sú, stretávať, vzájomne sa podporovať, priebežne získavať informácie a vytvárať si čo najlepšie príležitosti pre život v Bratislave,“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

„Situácia na Ukrajine sa nás všetkých dotkla, rozhodli sme sa preto pomôcť viacerými spôsobmi, jedným z nich je toto Asistenčné centrum pomoci, ktoré Bratislava potrebovala. Dali sme k dispozícii naše priestory po dočasnej autobusovej stanici a poskytli naše kapacity na úpravu priestoru tak, aby vyhovoval potrebám takéhoto centra. Rád by som vyzdvihol efektívnu spoluprácu všetkých zložiek štátnej správy, samosprávy, záchranných zložiek a dobrovoľníkov, s ktorými sme sa na tomto projekte podieľali,“ povedal Viktor Ondrášek, Development Director spoločnosti HB Reavis.

V rámci ACP je k dispozícií 25 pracovísk cudzineckej polície, čo odbremení vyťažené Oddelenie cudzineckej polície PZ na Regrútskej ulici vo Vajnoroch. V centre má svojich pracovníkov aj Okresný úrad Bratislava, ktorý koordinuje ubytovanie. Súčasťou sú aj zamestnanci z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Migračného úradu, ako aj zdravotníci a psychológovia. Na Bottovej je zabezpečené základné občerstvenie, dôstojná miestnosť na odpočinok či detské kútiky, výdajňa humanitárnej pomoci aj ekumenická miestnosť. Každý klient ACP sa po príchode zaregistruje a následne bude podľa potrieb nasmerovaný na zodpovedajúce pracovisko.

ACP bude na začiatok fungovať nepretržite. V pracovných smenách tak v Asistenčnom centre pomoci bude denne pomáhať 220 pracovníčok a pracovníkov mesta, úradov, organizácií a dobrovoľníkov. Hoci v posledných dňoch prvá utečenecká vlna ustála, situácia sa môže kedykoľvek zmeniť a vyhnať ďalšie desiatky či stovky tisíc ľudí z Ukrajiny. ACP na Bottovej je preto nadimenzované tak, aby zvládlo poskytnúť podporu pre 2500 ľudí denne. V Bratislave tak vzniklo systémové zázemie pre dlhodobé poskytovanie kvalitných služieb pre Ukrajinky a Ukrajincov.

Väčšinu nákladov na prevádzku nového centra bude preplácať štát, ktorý má aj naďalej na starosti zabezpečenie ubytovania pre ľudí z Ukrajiny. Zriadenie ACP je výsledkom spolupráce magistrátu, štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácií, súkromnej spoločnosti HB Reavis, ktorá poskytla priestory, ako aj ďalších súkromných firiem, ktoré prispeli finančne, materiálne či cez dobrovoľnícku pomoc. Bratislava ďakuje všetkým partnerom, ktorí sa pričinili o vznik ACP - Úradu hraničnej a cudzineckej polície, Okresnému úradu v Bratislave, Hasičskému a záchrannému zboru, Policajnému zboru, Úradu sociálnych vecí a rodiny, Migračnému úradu MV SR, Centru právnej pomoci MS SR, veľká vďaka patrí aj OZ Tenenet, Lige za ľudské práva, Slovenskému skautingu, Bratislavskej arcidiecéznej charite či OZ Rodinné centrum Ráčik. 

Súvisiaci obsah

Komentáre