Výročná konferencia BAUM sa venovala Bratislave a jej okoliu


Hlavným cieľom podujatia bolo zrekapitulovanie výstupov projektu baum2020 za posledné štyri roky v oblasti územného manažmentu v pohraničí a cezhraničnej mobility, ktorá bola súčasťou programu konferencie a tiež aktivity plánované v nasledujúcich dvoch rokoch v rámci projektu Clean Mobility.

Význam blízkosti pohraničia pre Bratislavu a potrebu spolupracovať navzájom s rakúskou stranou vo svojej videonahrávke vyzdvihol aj primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý zároveň upozornil aj na niekoľko projektových zámerov.

Rakúski kolegovia predstavili novú cezhraničnú mapu udržateľnej mobility v okolí Bratislavy. Zástupcovia firmy Arding s.r.o. prezentovali predbežné výstupy štúdie vodáckej infraštruktúry na Morave, Dunaji a Litave – ako podchytiť vodáctvo tak, aby bolo možné vodné toky v blízkosti Bratislavy a v slovensko-rakúskom pohraničí lepšie využiť pre udržateľný cestovný ruch.

Vzácnymi hosťami na výročnej konferencii BAUM (projektu baum2020), ktorí podporujú spoluprácu  bratislavského mestského regiónu s rakúskym pohraničím, boli bývalý rakúsky vicekancelár a Stredoeurópan Erhard Busek a Hugo Portisch, jedna z najvýraznejších osobností rakúskej žurnalistiky, hlavný komentátor ORF a bratislavský rodák. Primátor Bratislavy mu osobitne poďakoval za jeho autentické spomienky na Bratislavu.

Tento výnimočný rozhovor so synom posledného šéfredaktora novín "Pressburger Zeitung" Emila Portischa, bude k dispozícii v najbližších dňoch na webe Bratislavy. Ide o unikátnu nahrávku svojho druhu, v ktorej Hugo Portisch, ktorý sa hlási k Bratislave, približuje turbulentné obdobie 30. a 40. rokov 20. storočia v meste, kde vyrastal. Vďaka jeho spomienkam máme možnosť lepšie spoznať naše mesto v historických súvislostiach, ale aj ľudí, ktorí boli jeho súčasťou. 

Projekt "Bratislava Územný Manažment (baum2020)" realizuje hlavné mesto SR Braislava spolu so svojimi rakúskymi partnermi NÖ.Regional a Regionalmanagement Burgenland. V projekte sa tematizujú  vzťahy mesta Bratislava a rakúskeho okolia. Projekt funguje  aj ako platforma pre výmenu informácií v tomtu dynamicky sa rozvíjajúcom mestskom regióne. 

Projektoví partneri: Hl. mesto SR Bratislava, NÖ.Regional, Regionalmanagement Burgenland
Brožúrka na stiahnutie k baum2020: https://baumregion.eu/wp-content/uploads/2020/12/BAUM2020_Brochure.pdf

Viac informácii o projekte získate tiež na stránke https://baumregion.eu/

Súvisiaci obsah

Komentáre