Výsledky súťaže Deti pre Bratislavu 2019


V rámci súťaže sa konali aj workshopy v spolupráci s občianskym združením Živica a Divadlom bez domova, vďaka ktorým deti, ktoré sa ich zúčastnili, získali nielen nové zážitky, ale aj vedomosti.

 

Porota v zložení Zora Jaurová, Barbora Brichtová, Matej Vagač, Michal Brat a Rastislav Kunst hodnotili na projektoch ich vypracovanosť, nápad, originalitu a tiež efekt, ktorý bude mať ich realizácia. Čestným predsedom poroty je primátor Bratislavy Matúš Vallo.

 Porota v pilotnom ročníku súťaže okrem hlavných cien podporila aj 5 projektov MIMORIADNOU CENOU, kde každý ocenený projekt získa navyše po 5000 eur.

Výsledné poradie ocenených projektov je nasledovné:

 

  1. cena v hodnote 3 000 eur pre každý projekt:

Oáza pokoja v betónovej džungli.

Základná škola Dr. Ivana Dérera, Bratislava, žiaci 2. ročníka „Bylinkári“

Projekt získal zároveň mimoriadnu cenu poroty v hodnote 5000 eur.

 

Workout pre deti Devína

Občianske združenie "Deti Devína - Naša Materská škola"

Projekt získal zároveň mimoriadnu cenu poroty v hodnote 5000 eur.

 

  1. cena v hodnote 2 000 eur pre každý projekt:

Mestská hra Bratislava

Občianske združenie Edulienka

Projekt získal zároveň mimoriadnu cenu poroty v hodnote 5000 eur.

 

Menej odpadu, viac charity

Základná škola Mudroňova, žiačky 9.A. triedy

 

Projekt na zníženie textilového odpadu

Základná škola Dr. Ivana Dérera, Bratislava, žiačky „Textiláčky“

 

Školský dvor ako záhrada plná zážitkov

Základná škola Pavla Marcelyho

 

  1. cena v hodnote 1 000 eur pre každý projekt:

Dokument o Rusovciach

Základná škola Vývojová, Rusovce

 

Revitalizácia školského dvora

Základná škola Anatolija Karpova

Projekt získal zároveň mimoriadnu cenu poroty v hodnote 5000 eur.

 

Ekologické projekty: Zelená trieda, Papierový les, Do školy na bicykli, kolobežke, skate, pešo, MHD – nie autami, Zelenšia škola, Deň PET fľaše, Deň vody

Evanjelická základná škola Bratislava

 

Revitalizácia školského dvora

Základná škola Prokofievova

 

Príbeh oceánu – muzikál

Súkromná Základná umelecká škola Balkánska 87, Rusovce

 

Divadelná hra V kráľovstve Elfov

Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, scenár: žiaci 8. ročníka, účinkujú: žiaci 2. stupňa

Projekt získal zároveň mimoriadnu cenu poroty v hodnote 5000 eur.

 

Víťazom blahoželáme a prajeme úspešné realizovanie projektov!

 

Deti pre Bratislavu je pilotným projektom poslancov mestského zastupiteľstva Mateja Vagača, Adama Berku, Michala Brata a Rastislava Kunsta v rámci poslaneckých priorít a v spolupráci s novovzniknutým Metropolitným inštitútom Bratislavy. Cez poslanecké priority bolo na projekt celkovo vyčlenených 75.000,- €.

Súvisiaci obsah

Komentáre