Výsledky výberového konania na pozíciu riaditeľa/ky Múzea mesta Bratislavy


Do výberového konania na pozíciu riaditeľa/ky Múzea mesta Bratislavy sa prihlásilo deväť uchádzačov. Na základe ich životopisov, referencií a odporúčania personalistov pozvala výberová komisia na pohovory a vypočutie troch uchádzačov. Na vypočutí sa prezentovali:

1. HYROSS Peter

2. NÁDASKÁ Katarína

3. ORDÓDY Beatrix

Neverejné a následne aj verejné vypočutie uchádzačov na pozíciu riaditeľa/-ky Múzea mesta Bratislavy sa uskutočnilo v piatok 22. 5. 2020 v Novej radnici na Primaciálnom námestí. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa vypočutie konalo bez fyzickej účasti verejnosti so zabezpečením live streamu a možnosťou kladenia otázok cez aplikáciu sli.do.

Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania, komisia odporučila primátorovi potvrdiť vo funkcii pána PETRA HYROSSA za riaditeľa Múzea mesta Bratislavy.

Kompletná zápisnica z uvedeného výberového konania ako aj životopisy a rozvojové plány uchádzačov sú zverejnené na webstránke mesta: https://bratislava.sk/sk/muzeum-mesta-bratislavy-vyberove-konanie.

V otvorených výberových konaniach na pozície riaditeľov/riaditeliek príspevkových organizácií v oblasti kultúry mesta budeme pokračovať. Najbližšie sa v priebehu júna uskutoční výberové konanie na riaditeľa/ku Mestského ústavu ochrany pamiatok.

Súvisiaci obsah

Komentáre