Výsledok aprílového výberového konania na pozíciu riaditeľ/ka príspevkovej organizácie Marianum – pohrebníctvo mesta Bratislava


Do výberového konania na pozíciu riaditeľ/ka Marianum bolo doručených 15 kompletných prihlášok. Po posúdení životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť) a motivačných listov zaslaných členom výberovej komisie v zložení Ivan Peschl, Anna Hudáková, Kamila Kudličková, Martin Červený, Matej Vagač a po odporúčaní personalistov rozhodla komisia posunúť ďalej piatich uchádzačov. Následne jedna osoba odstúpila z výberového konania.

Na vypočutí sa prezentovali (v abecednom poradí):

  1. DANIŠOVSKÁ Lucia
  2. HURTA Jaroslav
  3. KOVÁČ Robert
  4. RUSEK Vladimír

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa neverejné a následne aj verejné vypočutie uchádzačov uskutočnilo 9.4. 2021 prostredníctvom aplikácie ZOOM bez fyzickej účasti verejnosti so zabezpečením live streamu na facebookovej stránke hlavného mesta, verejnosť mohla klásť otázky cez aplikáciu sli.do.

Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania komisia odporúča primátorovi na pozíciu riaditeľa príspevkovej organizácie Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislava, pána ROBERTA KOVÁČA.

Kompletná zápisnica z uvedeného výberového konania, ako aj životopisy a rozvojové plány uchádzačov sú zverejnené na webstránke mesta: https://bratislava.sk/sk/vyberove-konanie-riaditel-ka-marianum

 

Súvisiaci obsah

Komentáre