Zajtra: Ľahký dážď 9°C

Zanalyzuj si svoju električku


Lepšie plánovanie dopravy

Magistrát takéto údaje zbiera dlhodobo a posledný rok aj pravidelne vyhodnocuje, slúžia napríklad pri územnom plánovaní či zlepšovaní organizácie mestskej hromadnej dopravy. Na základe týchto údajov potom mesto a jeho organizácie upravujú napríklad grafikony MHD či fungovanie križovatiek v Bratislave. Vzhľadom na obrovský objem týchto dát zverejnil magistrát v prvej fáze dáta za linku č. 3 v mesiacoch október 2017, október 2018 a október 2019. Ide o rovnaké obdobie počas troch rokov, aby bolo možné porovnať vývoj aj dopad uplatnených zmien po ich zavedení. Nejde o úplný sumár električiek, ktoré túto trasu obsluhovali, pretože nie všetky boli vybavené prostriedkami na zber takýchto údajov. Ako však vidieť na dátach v čase, modernizácia vozňového parku sa aj v podobe zberu dát zlepšuje.

 

Čo možno zo zverejnených dát vyčítať

 „Odborná aj laická verejnosť môže vidieť, s akými dátami pracujeme. Záujemcovia môžu informácie analyzovať. Na základe týchto dát je možné napríklad spracovať priemerné časy medzi zastávkami podľa dní v týždni či hodín a minút vo vybraných dňoch, aké typy električiek chodia, či kde na zastávke zastavili,“ hovorí Pavol Škápik, vedúci oddelenia dátovej politiky a analýz z bratislavského magistrátu.

 

Zo zverejnených dát možno napríklad vyčítať, že cestovanie zo zastávky Kamenné námestie na zastávku Komisárky trvalo v októbri 2018 priemerne 28 minút a 40 sekúnd. V roku 2019 v tom istom mesiaci to trvalo 27 minút a 26 sekúnd. Išlo teda o zrýchlenie o 1 minútu a 14 sekúnd. Zo zastávky Kamenné námestie na zastávku Komisárky bolo zároveň medziročné priemerné zlepšenie takmer počas každého dňa v týždni (porovnávanie pondelok-piatok). Najhorším dňom v týždni na tejto trase v roku 2018 bol pondelok, kedy cestovanie trvalo priemerne 28 minút a 22 sekúnd a v roku 2019 to bola streda s trvaním 28:04.

 

Ľudia si tiež môžu údaje vizualizovať v mapke a tak simulovať priebeh cestovania MHD počas posledných troch rokov,“ dopĺňa Pavol Škápik, vedúci oddelenia dátovej politiky a analýz.

 

Rovnaký kalendárny mesiac - október - z nich robí skvelý zdroj rôznych analýz, porovnávania a vylepšovania bratislavskej dopravy. Za jeden mesiac ide asi o 180-tisíc záznamov.  Aj napriek svojmu objemu ide len o prvú vzorku informácií z hromadnej dopravy, ktoré Bratislava zverejnila.

 

„V poskytovaní takýchto dát budeme pokračovať. Aj na základe požiadaviek verejnosti plánujeme v dohľadnej dobe zverejniť dáta za autobusovú linku 21 spájajúcu autobusovú stanicu s Devínskou Novou Vsou, a trolejbusovú linku 212 premávajúcu zo Železnej studienky do Vrakune,“ uzavrel Pavol Škápik, vedúci oddelenia dátovej politiky a analýz.

 

Prvé dáta z električkovej linky č. 3 sú zverejnené na:

https://opendata.bratislava.sk/dataset/category/doprava

Súvisiaci obsah

Komentáre