Združenie K8 dnes rokovalo o chodníkovej novele, zákone o hazarde, financovaní samosprávy či o objektívnej zodpovednosti pre mestskú políciu


„Stretnutie K8 bolo pre mňa milou udalosťou, nielen profesne, ale aj ľudsky. Stretol som a hovoril som so zapálenými ľuďmi, ktorí svojim mestám rozumejú a majú záujem, aby sa rozvíjali. Prvou našou veľkou spoločnou témou bola tzv. chodníková novela, ktorá preniesla povinnosť samosprávam upratovať milióny metrov štvorcových chodníkov bez toho, aby im dala priestor na prípravu. Zhodli sme sa, že takto sa legislatíva, ktorá sa dotkne prakticky všetkých obyvateľov Slovenska, robiť nemá a nesmie,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

 

Primátori sa zhodli na tom, že upratať všetky chodníky k spokojnosti vedenia miest a občanov túto zimu nie je možné. V budúcnosti budú potrebné investície do mechanizmov, navýšenia ľudských kapacít a aj vypísanie nových súťaží na dodávateľov. V prípade Bratislavy je riešením problému vytvorenie komunálneho podniku, ku ktorému vedenie mesta pristúpi.

 

Zákon o hazarde

Ďalšou dôležitou témou bol hazard. Parlament schválil novelu zákona o hazarde, ktorá uberá možnosť samosprávam na svojom území regulovať hazard, hoci tlak verejnosti smeruje práve k jeho regulácii. Prezident túto novelu nepodpísal a K8 vyzvala poslancov aby veto prezidenta rešpektovali a za zákon nehlasovali. Zákon hovorí, že pre platnosť petície je potrebné zdôvodniť, že v súvislosti s hraním hazardných hier sa v obci narúša verejný poriadok. To samosprávy vystavuje riziku, že ani úspešná petícia z pohľadu počtu podpisov nemusí byť vo výsledku platná. Krajskí primátori požadujú, aby ministerstvo financií pripravilo takú novelu zákona, aby sa mestá samé mohli rozhodnúť, či chcú na svojom území herne alebo kasína a k tomuto rozhodnutiu aby nebola potrebná petícia občanov ale iba VZN zastupiteľstva. Funguje to tak v iných krajinách (napr. v susednom Česku) a primátori nevidia dôvod, aby to na Slovensku muselo byť podmienené petíciou, dokonca petíciou, ktorá môže byť v praxi nevykonateľná.

 

Objektívna zodpovednosť pre mestskú políciu

Primátori K8 sa zhodli aj na potrebe zmeny zákona o cestnej premávke a zákona o obecnej polícii. Viaceré mestá zavádzajú alebo chcú zaviesť regulované parkovanie a ruka v ruke s tým ide aj efektívne sankcionovanie priestupkov zo strany mestskej polície. Pokiaľ štátna polícia podľa súčasnej legislatívy využíva objektívnu zodpovednosť a môže jednoduchšie pokutovať dopravné priestupky, obecná polícia kontrolujúca regulované parkovanie je nútená spisovať zápisnice, vodiči sa môžu vyhovoriť, že oni vozidlo nešoférovali a celý proces vymoženia pokuty sa predlžuje a zásadne komplikuje. Krajskí primátori preto požadujú pre mestskú políciu rovnaké právomoci pri objektívnej zodpovednosti akými dnes disponuje štátna polícia.

 

Príjmy a výdavky samospráv

Podielové dane pre samosprávy rastú, ale zároveň sa zvyšujú aj výdavky samospráv vynútené legislatívnymi zmenami na úrovni štátu. Napríklad na navýšenie platov vo verejnej správe, obedy zadarmo, odpratávanie chodníkov alebo dovolenkové poukazy musí len mesto Trenčín vynaložiť o 1 mil. EUR kapitálových výdavkov viac ako za predošlý rok. Mestá tak aj napriek priaznivým ekonomickým ukazovateľom štátu zostávajú v situácii, kedy nemajú dostatočné možnosti a financie pre svoj vlastný rozvoj. Primátori K8 sa zhodli, že nožnice medzi politikou štátu a samospráv sa začínajú otvárať a pridávanie opatrení, ktoré zvyšujú výdavky samospráv bez adekvátneho navýšenia ich príjmov je tlakom na zvýšenie dane z nehnuteľnosti, o ktorej už dnes viaceré krajské mestá musia uvažovať.

Súvisiaci obsah

Komentáre