Živé miesta, program obnovy verejných priestorov Bratislavy


Bratislava má veľký dlh v modernizácii a skvalitňovaní verejných priestorov, preto predstavujeme program ich obnovy “Živé miesta”, ktorý je historicky prvým rámcom na zmenu verejného priestoru hlavného mesta na viacerých úrovniach. Jedna z nich sú výsledky práce Metropolitného inštitútu Bratislavy a architektov za posledných 18 mesiacov v podobe 25 rekonštrukcií verejných priestorov. Druhá je pokračovanie v štandardizácii práce s verejnými priestormi - rozširovanie Manifestu verejných priestorov. Treťou úrovňou programu je grantová schéma na obnovu verejných priestorov spolu s Nadáciou mesta Bratislavy. 

Počas roku 2021 predstaví magistrát v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy ďalšie časti tohto programu. Už budúci týždeň zverejníme podobu komplexnej rekonštrukcie celistvého priestoru Živé námestie, ktoré tvoria spolu  Kamenné námestie, Námestie SNP a Námestie Nežnej revolúcie. 

Okrem už dokončených Princípov a štandardov Manuálu verejných priestorov, ktoré určujú, akým spôsobom a kde umiestňovať a osádzať lavičky, cyklostojany, koše, exteriérové terasy, stĺpiky a rozvodné inštalačné skrine - pribudnú v nasledujúcich mesiacoch ďalšie, ktoré sa budú týkať prístreškov MHD, výsadby zelene, ktorá berie ohľad na dopady klimatickej krízy, údržba a starostlivosti o zeleň, výber vhodných druhov, ktoré zvládnu náročné mestské podmienky, zazeleňovanie križovatkových ostrovčekov, výber a použitie typov povrchov vo verejnom priestore. Mesto v najbližších mesiacoch predstaví novú bratislavskú dlažbu, spôsob jej kladenia, farbu, tvar a charakteristiku. Rovnako je v rámci programu obnovy verejných priestorov rozpracovaná koncepcia riešenia verejných sídliskových vnútroblokov. 

Znamená to, že nejde iba o jednotlivé projekty konkrétnych miest. Predstavujeme systematický prístup k verejným priestorom v Bratislave, ktoré majú byť pre ľudí. Súčasťou sú preto aj detaily ako koncept novej dlažby či mobiliáru. Zoznam projektov je zverejnený aj na stránke https://mib.sk/zive-miesta.

Dnes predstavujeme prvý balík projektov, ktoré už počas roku 2021 budú meniť zanedbané parčíky, zabudnuté plochy a nárožia ulíc, vnútrobloky, námestia, ale aj obľúbené rekreačné lokality na bezpečné a najmä živé miesta pre všetkých nielen v mestskom prostredí, ale aj v rekreačných zónach mestských lesov a parkov. Metropolitný inštitút Bratislavy navrhuje urbanisticky najvhodnejšie riešenia, Magistrát Hlavného mesta SR tieto zmeny následne realizuje.  

Funkčný verejný priestor je jedna z najdôležitejších súčastí mesta a toho, ako naše mesto spolu zažívame a ako nám v ňom fungujú vzťahy. S obnovou verejných priestorov tak prinášame viac miest, kde sa budú bez problémov pohybovať malé deti aj seniori. 

Zároveň pracujeme aj na ďalšom balíku projektov obnovy verejných priestorov. Ide napríklad o nový park pri jazere Rohlík, verejný priestor v okolí dúbravského Domu služieb, priestor na Odborárskom námestí, verejný priestor na Kazanskej ulici vo Vrakuni, verejný priestor pri vozovni Krasňany, verejné priestory v okolí obchodného domu Račan a Miestneho úradu v Rači, revitalizáciu parku na Mudrochovej, oživenie Kozmickej fontány, oddychové plató Staromestská a hradby, kúpalisko Krasňany, zónu Zochova, promenádu Devín. Okrem týchto projektov sú pripravené aj verejné súťaže, a to napríklad na riešenie Jurigovho námestia.

Nadácia mesta Bratislavy vyhlásila tiež výzvu v oblasti Funkčnejšie verejné priestory, prostredníctvom ktorej v partnerstve s Metropolitným inštitútom Bratislavy podporí také projekty, ktoré profesionálne zasahujú do verejného priestoru, smerujú k environmentálnej udržateľnosti, sú sociálne inkluzívne a nadväzujú na existujúce komunitné aktivity v Bratislave. Vo výzve je alokovaných 100 000 eur a bude otvorená do 30.4. 2021.

 

Živé miesta 

 

Vnútroblok Poľská - Justičná

Verejný priestor Krížna - Karadžičova 

Parčík Žilinská 

Park Legionárska 

Motýlia lúka 

Multifunkčný park v  Karlovej Vsi

Park Dunajská 

Okolie cintorína Karlova Ves

Park Husova

Pobytové schody IV. rybník 

Areál bývalých muničných skladov  

Areál Malý Slavín

Pozorovňa zvierat Vydrica

Bufet na Partizánskej lúke

Bezbariérová lávka

Vyhliadka na Kamzíku

Okolie pamätníka Daniela Tupého 

Skatepark pod Mostom SNP

Parčík na Radlinského ulici 

Komenského námestie

Klzisko bufet Železná

Pamätník 89

Námestie Slobody

Revitalizácia verejného priestoru pod Mostom SNP

Pocket Park Židovská  

 

Pripravované projekty

 

priestor vozovne Krasňany

verejný priestor v okolí dúbravského Domu služieb

priestor na Odborárskom námestí

verejný priestor na Kazanskej ulici vo Vrakuni

revitalizácia parku na Mudrochovej

kúpalisko Krasňany

oddychové plató Staromestská a hradby

nový park pri jazere Rohlík

BD a verejný priestor Holý vrch

zóna Zochova

park Hálková/Letná

Dullovo námestie

Vazovova ulica

Vinice

Zámocká ulica

promenáda Devín

verejné priestory vo Vajnoroch

park Latorická

alej Vrančovičova

okolie Vajnorského jazera

verejný priestor parku Fedáková/Adlera

verejný priestor Mark Twain

Súvisiaci obsah

Komentáre