Strategická podpora kultúrnych podujatí

Podpora je určená pre etablované kultúrne podujatia realizované v hlavnom meste - kultúrne festivaly, prehliadky a pod., ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kultúrnej ponuky mesta. Zároveň ide o podujatia, ktoré majú potenciál stať sa súčasťou identity mesta (alebo už súčasť identity tvoria), a ktoré majú potenciál multiplikačných efektov pre mesto – generujú sekundárne príjmy, ekonomický a spoločenský rozvoj mesta. Podujatia musia stabilne fungovať a byť realizované minimálne 3 roky a trvať aspoň 2 dni.

Ideálne podujatia také, ktoré majú významný vzťah k mestu Bratislava, zameriavajú sa na rozvoj originality umenia a rozvoj konkrétneho priestoru v rámci mesta Bratislava, oživujú verejný priestor, rozvíjajú nové trendy, žánre, prepojenie a spoluprácu občianskej spoločnosti. Majú široký dosah nielen na území mesta Bratislavy ale aj v rámci Slovenskej republiky a zahraničia. Zapájajú do svojej činnosti uznávaných umelcov a odborníkov a dokážu zrozumiteľne, konkrétne a dôveryhodne formulovať ciele a vízie, ako aj dlhodobú udržateľnosť projektu.

Podpora nie je určená pre podujatia, kde je kultúra sprievodnou časťou podujatia. Zároveň nebudú podporené podujatia s lokálnym významom, napriek účinkovaniu umelcov zo zahraničia (jarmoky, vinobrania a iné).

Žiadateľ môže podať maximálne jednu žiadosť v rámci výzvy.

Elektronické žiadosti je možné vypĺňať od 21.12.2020 do 25.1.2021.

Po registrácii do elektronického systému môžete vypĺňať grantovú žiadosť.

Registrácia do elektronického systému TU.